Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

İki Önemli Buluşma

Kürmeş derneği yönetimi olarak önümüzdeki dönemde çok önemli iki etkinlik tertiplemiş bulunmaktayız.Bu etkinliklerin önemi hiç kuşku yokki bugüne kadar yapmış olduğumuz diğer etkinliklerden daha farklı ve önemlidir.

Bu etkinliklerden birincisi 3 Nisan 2010 tarihinde gençlerimizin tamamen insiyatifinde gelişen ve yürütülen "Dersim Kurmeş Jugend" adı altında düzenlenecek şenliktir. Bu şenlikte asıl amaç yıllardır memleketlerinden uzak yaşayan farklı kültürleri bünyesinde taşıyan, yaşadıkları ülkelerin koşulları içerisine eğitimlerini gören, gelişen büyüyen gençlerimizin gelinen noktada kendi anne ve babalarının kültürlerine uzak kalmaması, anandillerini ve bağlı oldukları kültürel dokularını tanımaları, etkinlikte yapılacak kısa panellerde buradaki eğitim koşulları ve ülkedeki eğitim süreci konuşalacak,karşılaştırılacak,anne ve babalarının,atalarının yaşadıkları zorluklara değinilecek,memleket türküleri dillendirilecek ve aynı zamanda burada aşina oldukları müziklerde okunacak.

Gençlerimizin bu buluşması hiç kuşku yok ki önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar açısındanda çok önemlidir.Burada anne ve babalara düşen 3 nisan'da mutlaka çocuklarını bu etkinlikte buluşturma çabası içerisinde olmalarıdır. 3 Nisan'da gençlerimizin bu buluşmasının kalabalık  ve amacına ulaşması ancak bizlerin çabasıyla mümkün olabileceğini unutmadan o gün her anne baba kendi çocuklarını bu etkinliğe ya bizzat getirmeli yada olanak yaratarak gelmelerini sağlamalıdır.

2. Önemli etkinlik ise Derneğimizin gelenekselleşen etkinliklerinden olan "kurmeş Şenliği"nin bu sene 5.sini köyde yapacak olmamız.Bu şenliğimizin köyde yapılmasının elbetteki çok önemli nedenleri vardır,bir değil bir çok amacı vardır.Uzun yıllardır köyünden ayrı kalmış şu veya bu nedenden dolayı köyüne gidememiş bir çok köylümüz vardır.Belkide masallara  konu olacak bu göç olgusu kürmeşin kaderinde olsa gerek. Avrupa'da yaklaşık 1500'ün üzerine kürmeşli yaşamaktadır,Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli coğrafyalarına dağilmış köylülerimizden yıllardır yüzlerine hasret kaldığımız hatta nasıl olduklarını dahi unuttuklarımız vardır,yıllar önce cıvıl cıvıl bir köy varken ve o köyde insan sohbetleri eksik olmazken şimdilerde sadece mezarlarının çoğaldığı,yaşlıların yaşadığı bir diyar olmaktan öteye gidememektedir.  Köyümüzde yaşayan çocuklarımız, yaşlılarımız  vardır ve o çocuklar,gençler gelecekte o köye ve kültürümüze sahip çıkacak yegane temsilciler olacaktır. Yurt dışında büyüyen çocuklarımızın kendi köylerini ve orada yaşamakta olan yaşıtlarını tanımaları mutlaka anlamlı olacaktır, yıllardır birbirlerini göremeyen köylülerimizin bu buluşması belkide ileriki yıllarda kurulacak iletişim köprülerinin sağlamlaşması açısındanda önemli bir ilk adım olacaktır. İnsan toplumunda ve yöresinde uzun yıllar uzak kaldımı ister istemez bir takım değişimler ve umarsızlıklar yaşıyor,fakat toplumla iç  içe yaşadımı daha bir canlı ve yaşama bağlı kalıyor.Yıllardır kendi toplumunda kopuk yaşayan bir çok köylümüzün olduğu aşikardır,bu köylülerimiz bu şenlik vesilesiyle köylerine geldiklerinde yaşamlarındaki bu eksik yönlerinide gidermiş olmanın huzurunu yaşayacaklardır bu nedenlede  köydeki bu buluşma son derece önemli ve değerlidir.

bu etkinliğin bir başka boyutuda kürmeş'te ilk olmasıdır,kürmeş tarihinde ilk defa çok yönlü ve zengin bir proğram dahilinde tam 3 gün boyunca doyasıya eğlenecektir. İsteyen davul zurna eşliğinde halay çeker,isteyen panellere katıllr,isteyen gezi proğramlarına dahil olur, kısacası doya doya 3 gün birlikte olmanın tadını çıkaracağız.

Yukarıda önemlerini kısaca anlatmaya çalıştığım her iki etkinliğinde amacına ulaşması için elbetteki sizlerin desteği şarttır.Her bir kürmeşli bu etkinliklerin başarıya ulaşması için bir şekilde taşın altına eline koyması gerekmektedir.Bu ekonomik boyutuyla olabilir, .çalışmalar bazında pratik koşuşturmalar bazında da olabilir ama önemli olan herbir kürmeşlinin bu çalışmalara dernek yönetim kurulunun yanında desteklerini verebilmeleri ve bu noktada sorumluluk içerisinde olmalarıdır.

Kürmeşte çok gerekli olan ve acilen su sorununun çözülmesi için alınması tasarlanan "dalgıç-su pompası" için maddi bir yardım toplanacağı daha önce duyurulmuştu, bu yardım derneğimizin yönetim kurulu tarafında yapılan son toplantısında  köyde yapılması öngörülen diğer projelerede destek mahiyetinde bir kampanyaya dönüştürül dü,bu bağlamda her bölgede görevli arkadaşlar aileleri ziyaret derek gerek şenlik ve gereksede diğer çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapacaktır.Değerli Kürmeşlilerden isteğimiz bu çalışmaları yürütecek arkadaşlara kolaylık sağlamaları ve ellerinden geldiğince yardımcı olmalarıdır.