Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kürmeşliler Ulm’da Hızır Cem’inde Buluştular

 
Derneğimiz tarafından organize edilen ilki Köln ikinci ise Ulm’da Dede Hüseyin Güler tarafından yaptırılan Hızır Cemlerine köylülerimiz ve dostlarımız yoğun ilgi duydular, duyulan bu ilgiye rahmen beklentilerin altında bir kitleninde katıldığını belirtmek gerekir, Ulm şehrinde yapılan Cem’de dernek başkanı A.Haydar Gürbüz ve Dede Hüseyin Güler birer konuşma yaptılar.
 
Dernek Başkanı A.Haydar Gürbüz yaptığı konuşmasında dernek çalışmalarına ve bu çalışmalar içerisinde Alevi inancının anlatımının doğru kural ve kaidelerinin kitlelere iyi tanıtılması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: “Bizim Tasavvuf inancımız Ademperestliktir,herşeyi onda mevcut bulan onu Hak seviyesine koyan, evrende yaşayan herkese aynı gözle bakan başka inançlara saygı duyan,dil,ırk,renk vb ayrımı yapmayan, doğayı,hayvanları, onların yaşamasını geliştirilmesini sağlayan, kural ve kaidelerin takipçisi olan,gönlü sevgi,menzili barış olan insan aşığı, bu aşkı sevgiyi Hakla birleşmek olarak algılayan, tertemiz, adeletli, hukuk,eşitlik,özgürlük, evrensel hümaniter değerlere saygı duyan o değerleri önemseyen güzellikleri içerisinde barındıran kabesi insan dini sevgi olan bir inançtır”.
Dedelere yönelik bir kaç konuya vurgu yapan dernek başkanı,dedelerimizin Axuçan ocağında olduğunu belirterek bizlere karşı sorumluluklarını kural ve kaidelere bağlı kalarak yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Konuşmasının devamında dedelerden beklentilerini içeren bir kaç madde belirtti. Bu maddeler şöyle sıraladı:
 
a) eline beline diline sahip olacak
b)4 kapı kırk makam 12 erkanı bilecek
c)İlim ve iRfana sahip olması, insa ı kamil mertebesine ulaşılmış olması
d) Dedelik vasfını taşıyan değerler bütününe sahip olması(Evliliklere dikkat edilmesi)
e)inancımızı arz eden kural ve kaidelerin dışına çıkılması halinde dede veya dedelerin talipleri tarafından dedeliğinin rededilmesi ve çıralığın verilmemesi.
Konuşmasının sonunda Dede Hüseyin Güler,Dernek yönetim kurulu üyesi Sayın Yusuf Top ve Ulm Alevi derneğine katkılarından dolayı teşekkür etti.
 
Ulm Alevi Derneği Başkanıda kısa bir konuşma yaparak Ceme gelen Canları selamladı ve ulm alevi derneğine gelip orada inançlarını sürdürmelerini birlikte çalışarak bu alandaki yetersizliklerimizi ve toplumsal kopuşumuzun önüne geçebileceklerini belirtti.
 
Dede Hüseyin Güler’de yaptığı konuşmada Derneğimize teşekkür ederek, canlarımızın dernek çalışmalarına destek vermeleri gerektiğini,derneğin önüne koyduğu projelere mutlaka katkılarını sunmalarını, önümüzdeki yıllarda inancımızın genç kuşaklara tanıtılması açısında bu cemlerin dahada yoğunluklu katılım açısındada çoğunluklu olması gerektiğini vurgulayarak dedelik vasıfları hakkında görüşlerini ve dernek başkanı A.Haydar Gürbüzün belirttiklerine tamamen katıldığını dedelik yapmamın ağır bir görev olduğunu kural ve kaidelerinin her yönüyle yerine getirilmesi sorumluluklarının bilicinde olmaları gerektiğini vurguladı. Hızır hakkında genel bir bilgilendirmeden sonra rızalık alındı ve cem yapıldı. Cem sonrası Ağbaba duvarı için de 445€ yardım toplandı.
 
Ovacıklılar Derneği ile dayanışma içerisindeydik 
Munzur Baba Cem Evi yapımı için Ovacıklılar Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Derneğimiz adına 2. Başkan A.Haydar İltimur, Genel Dekreter yardımcımız Fatma İmak ve orada bulunan dernek üyelerimizde katılarak katkılarını sundular.
 
 
 
Ulm Cem'inde Resimler