Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Köyümüzde yapmayı tasarladığımız 5. KURMEŞ ŞENLİĞİ konusuda önerilerim.

  4.Kurmeş Şenlik toplantısında bu konu görüşülmesine rağmen, sağlıklı bir sonuçtan daha ziyade, dilek ve temeniler belirlendi. Önerilen dilek ve temenilere bakılırsa, köyde bir şenliğin yapılması bana biraz hayalcı geldi. Her şeyden önce şenliğin yapılacağı yer bizden oldukca uzak, ancak o bölgede yaşıyan insanlar bunu gerçekleştirebilirler. Bizim onlara verceğimiz katkı kısmen manevi ve sınırlı maddi olabilir.

Toplantıda önerilerimi yazılı olarak sundum ve Site aracılığı ile ilginize sunuyorum.

1. Şenlik tarihinin tespiti:

Şenlik Munzur festivalının bittiği haftanın sonunda yapılmalıdır. Munzur Şenliği 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos 2010 yapılacağı basında duyruldu. Bizde şenliğimizi 6-7 ve 8

Ağustos 2010 yapmalıyız. (Cumadan Pazar gününe kadar)  Yada bir iki gün öncede olabilir.

Almanya da şenliğe katılmasını beklediğimiz bölgelerdeki okul yaz tatilleri şöyle:

NWF: 15 Temmuz  - 27 Ağustos 2010

BWB: 29 Temmuz  - 11 Eylül 2010

Hessen: 05 Temmuz – 14 Ağustos 2010 

2. Şenlik Organizasyonu

Köy muhtarlık heyeti ile derneğimiz ortaklaşa organize etmelidir. Bir tertip komitesi oluşturulmalı. Komitede Köy Muhtarı, Türkiye deki dernek temsilcilerimiz ve yönetim kurulunda bir kaç arkadaş görev almalıdır. Tertip komitesinde yer almak isteyen gönüllü kişilere de yer verilmelidir. Organizasyonun esas olarak köyde ve çevrede yaşıyan kişiler üzerinde yürütülmelidir. Şenlik ve benzeri etkinlikler ütopi düşünceden daha ziyade, gerçek güçümüze dayanarak tertiplenmelidir.

3. Şenliğim amacı:

Üç gün boyunca köy ve çevre köylü insanlarla yan yana gelmektir. Birlik, beraberlik, hasret, özlem, geçmiş anıları ve gelecek ütopileri yaşatmak ve planlamaktır. Yurtdışında, Türkiye metropollerinde ve köyümüzde yaşıyan insanlarımızla üç günlüğüne bütünleşmektir. Bu yanlız köylülerimizle değil, çevre köy insanlarımız ve dostlarımızla buluşulduğu bir şenlik olmalıdır.

4. Şenliğin programı ve teknik hazırlıklar:

iki zurnacı ( Klarnet)  ve davul ayarlanmalı.

 Gönüllü ses sanatcıları bulunmalıdır.  

 Şenlikte üç günlüğüne yiyecek ve içecek organize edilmelidir.

Aşın yapımı için aşcılar ve aşın yapılacağı araçlar bulunmalıdır. Şenlik günlerinde düğün veya sünnet düğünlerinin yapılması planlanılmalıdır. İnançları uğruna kesilecek kurbanlar şenlik esnasında kesilmesi tavsiye edilmelidir. Şenlik alanı belirlenmeli ve alan için gerekli müzik aletleri, çadır, sandalye ve masalar bulunmalıdır. Şenlikte satış işleri organize edilmelidir. Yüzlerce insanın gelmesi durumunda, bunların köyümüzde nasıl konuklanacaklarının planı yapılmalı. Her kes evini kendisine ve konuklarına açmaya hazır olmalıldır. Programda ağırlıklı olarak müzik, sosyal ilşkiler ve geziler yer almalıdır. Programın ağırlığı akşama alınmalıdır. Gündüz ev ve mekan ziyaretleri yer almalıdır. Köy muhtarlığı köyümüzün hayvan artıklarından temizlenmesi ve akşamları köyün aydınlanması için gerekli çalışmalara şimdiden başlamalıdır.

5. Maddi durum:

Şenlik 5.000 €  üzerinde bir masrafın olacağını tahmin ediyorum. Şenlik esnasında dügün ve benzeri etkinlikler, kurbanlarda o dönemde kesilirse masrafı aşağılara çekmekte mümkündür. Sponsor bulmak gerekir. Başarılı bir çok işverenlerimiz var. Bunların desteği alınmalıdır. T.C. nin kültür fonunda maddi destek yolları aranmalıdır.Yardım sözünü verenlerin, şenlikten önce yardımlarını vermeliler. Şenlik tarihi tespit edildikten sonra, yazılı olarak insanlarımıza duyurulmalı ve o ona göre izinlerini organize etmeliler.Kısa görüşlerim bunlardır. Her arkadaşın getireceği farklı önerileri zengin bir program önümüze çıkarır.  Mehmet

Yılmaz  19.10.2009