Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

DÛR !.. haydar uc

dûr dûre tû dûra meyî

me qe tû jîbîr nekîr tu gundê meyî

hemû gûndî koçver bûn

berûyê xwe dane Avrupayê

 

dûr dûrê tu dûra meyî

kevrê bûkan, berê şîkewtan, qozîxa gîr, gozîxa qîçîk

textê xurxurkê, sîgîrdîn, goma xezê, qanîya Telo, qevrê pîsîngê

nahalê dalê, korta îstevran, qamîşlî…..

gîştî cîh û warê meyî

 

dûr dûrê tu cîqas dûrî

wekî nave xwe baxce û gulî

kesî tu jîbîr nekîr

bîzanî bi ku tu dî dîlemeda wekî derd û qulî

 

dûr dûrê tû jî me ne dûrî

dî dîlêmeda tû pîr lî jûrî

hustîyê me xar ma jî bo te

xwedê dîzanî em ciqas dikin bîrya te

 

dûr dûrê êdi bese

bîla nebên bê xwedî û bê kese

tû bûyî fîlm lî meclîs û cîvatan

navê te hatîye bîhîstîn lî hemû welatan

te hek kîrîye pîr pîr mûkafatan

 

haydar uc / 2005

 

Not: bu siir dûr filmi icin yazilan yazinin icerisinde yazilmis ve 2005 yilinda yayinlanan Munzur Haber gazetesinde yayinlanmistir.