Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Helbest-A.Haydar Gürbüz

Qul û derde welat pirr girane, kû em bi saxî kuştin
Dıjmin zêdene, kû welat bi xwine şuştin

Xayin nav me pirin, kû em nıkarin bıbin yek
Ji bo riya azadi, kû daha bibin pek

Em parve kirin, çar sinor, çar welat, çar şêwezar
Ka goran ka soran ka qurmanc ka zaza kine em?
Pirr perişan û neçar man, em li bin destê neyar

Ey Kurd, bi tirk û acem û ereb mebe guvan
Ruye van kû tim time bi ken û deravan
Ji xwe vidurxen an rureşan
Ew ın ew ku bi ser me şew u roj
Dibarinin qevr û quç û zinaran

Ey dil bi qedere xwe baver neki
Re direje, da kû tu we zulme dijmin jebir neki

Beje Saki ka ava zelaliye kaniya Kurdistanê
Kerema xwera tasaki bine,ez xeribim ez beavim
ji tera beyte kî bejim, pirr xweşe
bi nave Xani û Cegerxun, da kû ciyan pirr nameşe
Roşeva me şer û gengeşe


A.Haydar Gürbüz