Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

TV 10 yayında

Ortadoğu, uygarlığa kaynaklık etmiş bir coğrafya olarak aynı zamanda insanlığın toplumsal, kültürel gelişimine de büyük katkılar sunmuş bir coğrafyadır. Bu coğrafyada insanlık açısından oldukça zengin kültürel değerler, inanç biçimleri ve yaşam tarzları gelişmiştir. Tarihsel akış içerisinde birçok etnik ve inanç grupları da bu zemine dayanarak oluşmuş, her biri insanın yaşam kültürü açısından büyük değer ve zenginlik ifade eden toplumsal kimlikler olarak tarihteki yerlerini almışlardır.

Günümüz dünyasında da etnik, inanç ve yerel kimlikli grupların kendi varlıklarını koruma, din, inanç ve özgün yaşam tarzlarını devam ettirme gereği mutlaktır. Bu inanç gruplarının kendilerini koruma, kollama ve varlıklarını çeşitli yol ve yöntemlerle sürdürme konusunda ciddi bir çaba içerisinde olma gibi görevleri vardır.

İletişim araçlarının oldukça gelişmiş olduğu günümüzde Alevilik ile diğer etnik ve inançsal kimliklerin kendi kültürel ve sosyal değerlerini koruma ve bu değerleri geleceğe taşıyabilmeleri için büyük olanaklar sözkonusudur. Özellikle görsel yayıncılık bu konuda en etkili alan durumundadır.

TV 10, bu sorunlara objektif yaklaşanların projesidir

Kabesi insan olanın projesidir...

TV 10, Ortadoğu ve Mezopotamya kültürü başta olmak üzere, Anadolu kültürünü oluşturan bütün kesimlere pozitif ayrımcılık anlayışıyla yaklaşacak ve çok kültürlü bir anlayışla bütün toplumu kucaklayan birleştirici bir ekran olacaktır. Sesimiz hakkın, hakikatın sesidir.  Ekranımız, her türlü milliyetçiliğe, ırkçılığa ve ayrımcılığa kapalı olacak ve objektif gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak, demokrasiden ve temel insan haklarından yana açıkça taraf olacaktır.

TV 10, dar politik bakışlı kişi ve grupların değil, Alevilerin ve sesini duyuramayan diğer azınlıkların sesidir.

TV 10, çok kültürlü ve aydınlanmacı bir anlayışla bütün toplumu kucaklayan, birleştiren ve kültürel renklere pozitif ayrımcılık uygulayan alternatif bir medya platformu olacak. Kendisini bugüne kadar medyada ve televizyon ekranlarında yeterince ifade edemeyen bütün azınlık inançlarına sahip insanlarımız, TV 10’da kendilerini kendi renkleriyle sunma ve kendi dilleriyle anlatma fırsatını yakalayacaklardır. 
 
TV 10, emekten, eşitlikten, özgürlüklükten, barış ve kardeşlikten yana tüm demokrasi güçlerine kendilerini sansürsüz anlatma fırsatı sunmanın yanısıra; Alevi ve diğer toplulukların kendi renkleriyle Türkiye’nin demokratik gelişimine katkı sunacak birer demokrasi dinamiği haline gelmelerine katkı sunacak bir tv kanalı olacaktır.


 Yayın politikası çerçevesinde;

TV 10 , İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ve Türkiye’nin de imzaladığı buna benzer uluslararası ortak anlaşmalara uymayı, insan onuruna saygı duymayı, dil, din, cinsiyet, ırk ayırımı yapmamayı, fikir özgürlüğünü savunmayı ve genel toplumsal hoşgörüyü yayın ilkeleri olarak peşinen kabul eder.

TV 10, ırkçılığı, din, dil, cinsiyet ayrımcılığını, her türden şiddeti, insan onurunu yaralayan ve savaşı yücelten yaklaşımları, çocuklara ve gençlere yönelik toplumun genel ahlaki değerlerini önemsemeyen ve fiziksel, ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyen yayınları baştan reddeder ve bu konuda net duruşundan taviz vermez.

TV 10, rekabetin de bilincinde olarak, şu anda TURKSAT üzerinde yüze yakın televizyon alternatifi olduğunu bilerek hareket edecek; Alevilerin ve diğer sesi kısılanların yanısıra tüm toplumun sesi olmayı esas alacaktır.

TV 10’u izlenebilir kılacak olan, yaptığı programların belirgin kalitesi olacaktır.
 
TV 10 programları  haber, haber-yorum-tartışma, belgesel, dökümanter ağırlıklı programlar oluştururken, diğer ise, kadın, gençlik, müzik programları ve filmler oluşturacaktır.

TV 10, yalnızca gerçekleri dillendirecek, her alanda yalanları açığa vuracak, rakipleriyle  topluma doğru bilgiyi ulaştırmanın mücadelesini yürütecektir.

TV 10 Yönetim Kurulu

TV 10 (BIRLIK ANADOLU TV)

 

Türksat 3A

 

FREKANS: 12685  H - Yatay Bati

SR: 30000

FEc: 5/6