Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

 Haberler

Tertele Dersim Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı
1937-1938 Tertele Dersim Konferansının sonuç bildirgesi açıklandı.

bargnı sekasurr5 Mayıs 2016 Perşembe 18:49
DERSİM - ANF

1937-1938 Tertele Dersim Konferansının sonuç bildirgesi açıklandı. Soykırımlarla yüzleşmenin çağdaş dünyanın normlarına göre olabilmesi için bağımsız, çevrelerden mağdur ailelerden ve uluslararası konuya dair çalışan hukukçu ve akademisyenlerden oluşturulacak Hakikatleri Araştırma ve Adaleti Sağlama Komisyonu kurulması gerektiği dile getirilen sonuç bildirgesinde “Seyit Rıza, oğlu ve arkadaşları olmak üzere idam edilenlerin ve katledilenlerin akibetleri ve mezar yerlerinin bildirilmesi” gerektiği belirtildi.

Dersim Belediyesi tarafından organize edilen Dersim’i Yeniden İnşa Cemiyeti’nin katkılarıyla 4-5 Mayıs 2016 tarihinde Dersim’de gerçekleştirilen 1937-1938 Tertele Dersim Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Konferansta şu kararlar alındı:

-1920’lerde başlayan hazırlık dönemiyle birlikte, ağırlıklı olarak 1937 ve 1938 yıllarında, yapılan kitlesel imha ve sürgün eylemlerinin BM, Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi’nin tanımladığı soykırım tanımına uygun olduğu ve devletin bu tanıma uygun olarak soykırım suçunu tanıması, bu suçla tüm yönleriyle resmi bir yüzleşmenin yapılması;

-Yüzleşmenin çağdaş dünyanın normlarına göre olabilmesi için, bağımsız çevrelerden, mağdur ailelerden ve uluslararasında konuya dair çalışan hukukçu ve akademisyenlerden oluşturulacak, Hakikatleri Araştırma ve Adaleti Sağlama Komisyon’u kurulması ve bu komisyonun sağladığı veriler üzerinden;

-Başta Seyit Rıza, oğlu ve arkadaşları olmak üzere idam edilenlerin ve katledilenlerin akibetleri ve mezar yerlerinin bildirilmesi,

-Soykırım sürecinde kadınlara yönelik cinsel suçlar başta olmak üzere, tüm insanlığa karşı işlenen suçların tespiti ile kayıp çocukların akibetinin açıklanması, ailelerine bilidirilmesi, bu konudaki kayıtların açıklanması,

-Bu suçun işlendiği Dersim’de, Desim Belediyesi öncülüğünde Sivil Toplum Kurumlarıyla bir platform çerçevesinde, soykırımın bütün yönleriyle araştırılarak, görsel, yazılı ve diğer kalıntıların toplanarak sergilenmeleri ve korunmaları için bir müzenin oluşturulması, soykırımı temsil eden bir anıtın yapılması;

-Kitlesel imha noktaları olarak kullanılan tüm alanların bir haritasının çıkarılması ve bu alanların belirlenerek koruma altına alınmaları; kronolojisinin oluşturulması;

-Dersim soykırımının gerekçesi olan inanç ve etnik kimliğini temsil eden başta Dersim ismi olmak üzere ilçe ve köy ve diğer coğrafik yer isimlerinin iadesi,

-Soykırımla ilgili olarak gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin arşivlerinde ve gerekse Avrupa, Amerika ve Rusya Federasyonu’nda mevcut olan arşivlerin kullanıma açılması,

-Dersim katliamında katkısı olan kişilerin öncelikle katliam bölgesi olan Dersim’de olmak üzere tüm yerlerde isimlerinin kaldırılması,

-Dersim kutsal coğrafyası başta olmak üzere, şu anda fiili olarak Maraş’ta Alevi coğrafyasına dışarıdan getirilen nüfusla müdahale edilmesi, Alevilerin kendi coğrafyalarından sürülme çabalarına, Baraj/HES müdahalelerine son verilmesi,

-Alevi inancına, bilgisine ve ibadethanelerine yönelik müdahaleye derhal son verilmesi,

-Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din derslerinin kaldırılmasına,

-Dersim’de konuşulan Kırmancki/Zazaki’nin UNESCO’nun kayıp diller kategorisinde olması hasebiyle, bu dilin önündeki engellerin kaldırılarak, anadilde eğitimde kullanılmasının bir an önce sağlanmasına,

-Kürt halkına yönelik yürütülen inkar süreci ve bunu sağlamak için yürütülen imha ve asimilasyona, bu amaçla işlenen tüm insanlık suçlarına karşı cezasızlık pratiğine son verilmesi, derhal barış sürecinin başlatılması ve bu çerçevede siyasi temsiliyetin önünü tıkayacak tüm uygulamalara son verilmesi,

-Bölgede ve Dersim’de hukuk dışı sokağa çıkma yasaklarıyla fiili olarak yürütülen olağanüstü hal uygulanmasının kaldırılarak, başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması,

-Dersim Belediyesi, Dersim Sivil Toplum Kurumları ve Dersim diyasporasının daha yakın çalışma ilişkisi içinde olunmasına karar verilmiştir.”

 Dernek

 

Resim 1

Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu Toplandı..


Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu bugün Mittenberg ve Çevresi Alevi Cemevi Elsenfeld kentinde Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplatıya Dernek Başkanımız sayın Mehmet Yılmaz'ın selamlama ve açılış konuşması insan hakları ve ezilen halkların özgürlük mücadelesinde şehid olmuş doğa için çalışma yürütmüş ve hayatlarını yitirmiş tüm yardımseverler, son dönemde köyümüzde yetirdiğimiz Haci Cihan, Meryem Çalış ve geçen hafta ölen gencimiz Aziz İmak için saygı duruşu yapıldıktan sonra gündem maddelerine geçildi.


Toplantı yaklaşık olarak 4 saat sürdü ve gündem maddeleri üzerine konuşuldu..Derneğimizin maddi manevi çalışmaları ve durumu hakkında Yönetim Kurulu üyeleri bilgilendirildi,yapılan çalışmalar etkinlikler ve yardımlar için açıklamalarda bulunuldu. Gerek dünyamızda ve gerekse de özel olarak ülkemizdeki siyasal sosyal toplumsal gelişmeler çatışmalar son süreçte sosyal demokrat ve devrimci çevreler üzerine uygulanan baskı tecrit,basın yasakları ekran karartmaları vb.insan hakları ihlalleri üzerinde derneğimizin duruşu ve düşüncesi, belirtildi.

Kurum olarak Kürt halkına, farklı etnik inanç veya siyasal düşüncelere yönelik baskı ve yasakları kınadığımızı hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi bu toplantıda da deklere ettik.
YK üyemiz sayın Hüseyin Uç,Avrupa'da, ülkemizde yaşanan süreç üzerine gelişen tepkileri ve basın haberlerini derleyip bizleri bilgilendirdi bu sürece karşı kurum olarak daha da aktif olmabileceğimizin önemini belirtti. Buna göre en son Cumhurriyet gazesine yönelik baskı ve tutuklamaları kınadığımızı onlarla dayanışmamız gerektiğini söyledi.

Dernek çalışmaları derneğimizin genel gidişatı ve daha birçok konuya ek olarak Gençlik örgütlenmesi Kadın Meclisinin çalışmalarıda değerlendirildi. Köydeki çalışmalar su sorunu elektirik sorunu ve köyde yaşanılan bazı gelişmeler hakkında da durum değerlendirilmesi yapıldı tasfiye kararları alındı buna göre bu karar özel olarak köy heyeti ve muhtarlıkla paylaşılacak. Köy Muhtarlığının son dönemde köyümüzde gerçekleştirdiği kayda değer bazı Projeleri ayrı bir yazımızla köylülerimizin bilgisine sunulacaktır.

Dernek çalışmaları ve planlaması üzerine yapılan konuşmalar sonrası Şubat 2017 de iki bölgesel toplantının düzenlenmesi talebi olumlu karşılandı.
Bu toplantılardan biri Karlsruhe (Onur Döner Produktion-Hasan Banguş'un işyerinde) kentinde yakın zamanda belirleyeceğimiz bir tarihte yapılacak diğeri ise Köln ve çevresinde yapılacaktır..Toplantıla geniş katlılımlı olacak ve dernegimizin gidişatı genel durumu köyülerimizle üyelerimizle görüşülecek buna göre bu toplantılar bir ölçüdede derneğimizin geleceğini belirleyici nitelik taşıyacak, burada her bir köylümüzün bu toplantılara mutlaka iştirak etmeleri özellikle rica edilecek.

Dernek Yönetim Kurulu bir diğer karar olarak ta Çevre köylerle olan ilişkilerini dahada güçlendirmek amacıyla daha öncede yapıldığı gibi ortak kurumların katılacağı (Çevre köy derneklerinin) bir toplantı yapılmasına karar verildi. Toplantı Ocak ayı ortalarında, komşu köylülerle yapılacak görüşmeler sonucu kamuya deklare edilecek.

Kadın Meclisi için bir etkinliğin veya buluşmanın gerçekleşmesi için başkanın bizzat ilgilenerek bir yer tespit edilmeye çalışılıyor bu konuda kadın meclisi bilgilendirilecektir.

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu üyelerimizden Köln ve çevresinde gelenlerin trafikten kaynaklı toplantıya katılamadılar. Buna karşılık tele komünikasyonla toplatıya bağlanarak düşüncelerini belirttiler.

Son olarak DYK kısa bir süre içinde daha geniş katılımlı bir DYK toplantısının olması konusunda karar aldı.
Toplantı kısa bir toparlama ve kapanış konuşmasıyla son buldu, bizlere herzaman olduğu gibi bugünde derneklerinin kapısını açan hizmet veren Mittenberg ve Çevresi Cemevi başkanı ve yönetimine teşekkür etti. Ayrıca YK üyemiz Polat Durmuş ve köylümüz Leila Durmuş'a da bu güzel ve kusursuz hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi..

Toplantımıza başarı mesajlarını ileten kurum ve şahısların dilek ve temenileri toplantıya katılanların bilgilerine sunuldu.

Kurmeş Derneği - 14.11.2016

RESIM 2

 

 Köyümüz

köy 2KURMEŞ KÖY MUHTARI İLE SÖYLEŞİ

Kurmeş Köy Muhtarı sayın Haydar Banguş ile söyleşi:

Mehmet: Sayın Muhtarım merhaba
Haydar: Başkanım merhaba
Mehmet: Güneş Enerjisi projeniz ne durum!
Muhtar: İki aydır köyümüzün suyu güneş enerjisi ile su deposuna günde 90.000 ton suyu pompalıyor.
Mehmet: Suyunuz bol ve bedava kullanıyorsunuz.
Muhtar: Çok güzel bir projeyi gerçekleştirdik. Emeği geçen her kese teşekkürler.
Mehmet: Proje masraflarını topladınız mı?
Muhtar: Köyden olanlarda birçoğunda aldık. Üç kişi vermek istemiyor. Onlardan da ileride almaya
çalışacağız.
Mehmet: Yurtdışındaki köylülerimizin durumu nasıl?
Muhtar: Bazı bölgelerden köylülerimiz de paralar toplanıyor. 20.000 TL borcumuz var. Bunu yılbaşına kadar vermemiz gerekiyor.
Mehmet: Arkadaşlar kendi bölgelerinde topluyorlar. Yılbaşına kadar hal edilir diye düşünüyorum. Su kullanımı bedava mı yaptınız?
Muhtar: Şu anda su bedavadır. Edindiğimiz tecrübe, suyu gereksiz amaçlar için kullanıyorlar. Herhalde önlem almamız gerekir diye düşünüyoruz.
Mehmet: Nasıl?
Muhtar: Su saatleri tekrardan okunmalıdır. Eskide ton başına 1 Lira alırken, şimdi yarısına düşürülmemiz gerekir diye düşünüyorum ve bunu köy heyeti ile konuşmamız gerekir.
Mehmet: Kurmeş Derneği son yönetim kurulu toplantısında bu yönlü bir tavsiye kararı aldı.
Muhtar: Bunu dediğim gibi köy heyeti ile konuşmamız gerekir.
Mehmet: Başka ne çalışmalarınız var?
Muhtar: Aşağı dereden bargiyan semtine kadar yeni bir yol yaptık. Yol aşağı dereden Sünnetçi deresi boyunca mağaraların arkasında bargiyan semtine kadar kamyon ile gidilecek bir yol yaptık.
Mağaraların arkasında Mehmet Düzyar ın kümü yakınında, sürü sahiplerinin hayvanları suvarılması için bir gölet yaptık. Gölettin eni 70 metre yüksekliği 8 metrede oluşuyor. Yağan yağmur suları ile dolacak olan gölette, o mevkide bulunan sürü sahipleri rahatlıkla hayvanlarını sulama imkânına kavuşmuş olacaklar.
Mehmet: Sevindiricidir. Başka ne çalışmalarınız var?
Muhtar: Özel idare iki hafta boyunca köy hizmetinde çalışması kaydı ile bize bir dozer ve birde kırıcı dozer verdi.
Mehmet: Ne yaptınız?
Muhtar: Guncık ın altındaki yolu genişlettik. Telo çeşmesi deresinizdeki köprünün onarılması gerekir. Tarla sahipleri köprünün onarılmasına razı olmadılar. Çünkü iki tarla sahibinin tarlalarında 10-15 m2 bir alan yola geçecekti buna rıza olmadılar.
Ayrıca Mağaralara giden yolu genişlettik ve dal deresine bir köprü yapılacak.
Çerme çeşmesi yakınındaki ZEYİ çeşmesindeki suyunda çerme çeşmesindeki su deposuna bağladık. 600 metrelik bir su borusu ile ZEYİ çeşmesindeki suyu ÇERME çeşmesi su deposuna bağladık.
Mehmet: Muhtarım bu kısa dönem içerisinde bayağı başarılı işler yapmışsınız. Sizi kutlarım.
Muhtar: Köylülerimizin kolektif çabası ile oluyor. Dahası da var.
Mehmet: Mesela?
Muhtar: KAMIŞLİ mevkiinde gelen bazı su borularını yeniledik. KAMİŞLİ suyuna bir başka yerde yeni bir su daha kattık. KAMIŞLI da gelen iki çeşmenin suyunu yeni yaptığımız bir kaptaçta topladık. KAMIŞLI suyu da bol bir şekilde su deposuna akmaktadır.
Gerek ZEYİ çeşmesi ve gerekse GAMIŞLI suyu için 10.000 TL bir masrafımız oldu. Köy Derneğinin göndermiş olduğu o parayı bu amaçla kullandık.
Mehmet: Muhtarım seninle yaptığım bu mülakatı sitemizde yayınlayacağım. Dernek başkanı olarak hizmetlerinizden ötürü sana ve köy heyetine teşekkür etmek isterim.
Muhtar: Bu hizmetler hepimizin katkıları ile gerçekleşti. Bende sunduğunuz maddi ve manevi katkılarınızdan ötürü, köy heyetim adına teşekkür etmek istiyorum. Yakında Almanya ya geleceğim. Sizlerle özel görüşmelerimiz olacaktır.

24.11.2016

 

 Kültür & Sanat

 

10382847 1444489545799694 821147091935498712 nKurmeş Derneği olarak, köylülerimizi ve Kurmeş dostlarını bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Günümüz de AĞUÇAN lı bazı dedelerin, Alevi Kızılbaş inancını kendi maddi menfaatleri için

asimile etmek isteyen düşünceye karşı, AGUÇAN lıların birlik ve beraberliği kaçınılmaz bir zorunluk olarak görmekteyiz.

AĞUÇAN lılara düşen görev, inançlarına bağlılık, yol düşkünlerini de kendilerini ARINDIRMAKTIR.

 


mitgliedgazetekurmessteine

Etkinliklerimizden Haber & Fotoğraflar

Duyuru & Ilanlar

    

 

08
09
10
06
07
05
03
04
02
01

ziyaretciwedding

ESNAFLAR
ESNAFLAR
ESNAFLAR
ESNAFLAR

YAZARLAR

64Mehmet Yilmaz
67
Ali-Ekber Aslaner
68
Haydar Uc
azizoz
Aziz Öz
 haydaraslan
Haydar Aslan
polatdurmus 
Polat Durmus
 75
Ayfer Ber
 
hidirgueneri
Hidir Güneri
71 
Ismet Bangus
74
Hasan Aslan
 default
Iskender Imak
63
Ehmed Pelda
72
Ferhat Tunc
 
76
Ergin Doğru
 
70
Haydar Işık
 
65
Ali-Haydar Gürbüz