Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Ağbaba duvarı yapıldı.

Köyümüzde bulunan Qerip (Ağbab Türbesi) için yapılması ön görülen destek duvarı tamamlanmış bulunmaktadır. Duvarın yapımını üstlenen köylümüz Hıdır İmak ın verdiği bilgiye göre, 65 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde yapılan duvar da, 80 Traktör taş, 300 torba çimento, 3 kamyon kum, 2 ton demir, 2 ton mozaik ve 80 ton dolgu toprak kullanılmıştır. Türbenin düz alanına 230 m² yeni bir düz alan kazandırılmıştır.

Ayrıca türbeye girişte bir merdiven yapılmış ve merdiven basamakları mozaik taşlarla kaplanmıştır, duvarın üst kısmı, üst zeminden  60 cm yukarıya doğru çıkarılmıştır. . Üst duvarda çekilecek bir tel örgü ile, düşme tehlikesine karşı  önlem alınmıştır.

Hıdır İmak ın anlatımlarına göre, duvar yapımından önce bizlere şu veya bu şekilde yardım edileceği sözünü veren köylü ve pertek belediyesinde istenilen katkı alınmamıştır. Duvar yapımı için, köylülerimizden topladığımız 11.600 €  yetmemektedir. 10.000 € sunu ödedik, geri kalan 5.000 € sunuda yakında vermemiz gerekmektedir. Dernek olarak, duvar açılışını gelecek yıl yapacağız. Duvarın yapımında maddi katkı sunmuş köylülerimizin  adlarını  liste şeklinde bir tabele ile duvara monte edeceğiz. Duvar yapımının istediğimiz büyüklükte yapılmamasının nedeni, toplanılan paraya bağlıydı.


Dernek olarak, bu işide başarılı bir şekilde yürüttüğümüze inanıyoruz. Bu konuda bize katkı sunan ve eksik kalan maddi katkıyı bizlerden esirgemeyen ve  esirgemiyecek olan  tüm köylülerimize ve duvarı yapan Hıdır İmak a  teşekkürlerimizi bildiririz. 

 Dernek Yönetim kurulu