Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kurmeşli Bayanlar Stuttgart'ta Kahvaltıda Buluştular

20 Ekim 2013 tarihinde Almanya'nın Stuttgart kentinde Class lokantasında buluşan kurmeşli bayanlar birlikte kahvaltılarını yapıp köyümüzün sorunları ve dernek çalışmaları üzerine çeşitli düşünceler belirttiler. Stuttgart ve çevresi bayanların daha öncede gerçekleştirdikleri buluşmanın 3.sü oldu.

 
Buluşmada sıcak sohbetlerin yanı sıra Kurmeş derneğinin almış olduğu kararların  ve uygulanmak istenen projelerin  desteklenmesi noktasında olumlu düşünceler belirtildi. Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan 7.Kurmeş şenliğinde köyümüzün değerlerinin daha çok ön plana çıkarılması temenni edildi. Sitede yayınlanan yazı ve haberler üzerine çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Stuttgart'ta yeniden bir etkinliğin yapılması noktasında öneri geldi, bu anlamda etkinliğin önümüzdeki aylarda  yapılması etkinliğin tarihi ve içeriği planlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılması benimsendi.

Önümüzdeki toplantılarda ailelerin çocukları ile olan ilişkileri üzerine konuşulması kararlaştırıldı. 13 Kasımda Fransız konsolosluğu önünde geçen sene katledilen Sakine Cansız ve iki Kürt bayan için yapılacak etkinliğe katılma kararı alındı. Bunların haricinde  köyümüzde cereyan eden çeşitli olaylar ve gelişmeler üzerine düşünceler belirtildi. Özürlü bir kız çocuğumuzun uğradığı haksızlığa karşılık ona yardımcı olmak için bir takım girişimlerde bulunulması önerildi.

Katılım konusunda yeterliliğin sağlanmadığı buna rahmen çok yararlı ve iyi bir buluşmanın gerçekleştiği,bu buluşmaya kadınların ya habersiz yada duyarsız kaldıkları üzerine konuşuldu, önümüzdeki toplantı veya buluşmalarda herkesin katılacağı bir çalışmanın yapılmasıda benimsendi. Bir sonraki buluşmanın tarihi daha sonra belirlenecektir.

Stuttgart'lı Kurmeşli Bayanlar