Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Köln'de Hızır Cemi Yapıldı

15 Şubat 09  Pazar günü Köln- Porz’ da  Alevi Kültür Merkezinde, Kurmeş Derneği tarafında düzenlenen Hızır Cemi 200'e yakın bir kitlenin katılımı ile gerçekleşti.

 Resimler görmek için tıklayınız

Cem ibadetinden bir gün önce, dernek yönetim kurulumuz, Porz Alevi Kültür Merkezi yönetim kurulu ve memleketten getirtilen Hüseyin dede ile bir araya gelerek, cemin gidişatı hakkında yapılması gerekenleri ve hazırlıkları bir daha gözden geçirdiler.

Köln ve civarında oturan kurmeşlilerin büyük bir çoğunluğu saat 12 00.den itibaran çocukları ve lokmaları ile cem evine geldiler.
Saat 14.00 de Hızır cemi başladı. Kurmeş derneği adına, YK üyesi M.Yılmaz kısa bir konuşma yaparak Hızır Cemine katılanları selamladı cem’in yapımında büyük emekleri geçen derneğimizin 2.Başkanı Haydar İltimur ve Sekereter yardımıcısı sayın Fatma Turan   ayrıca dernek üyelerimiz Şengül Meydan Aslaner ve Hasan Aslaner’e tüm imkanlarını bizlerde esirgemiyen  Porz Alevi Kültür Merkezi YK adına, Elif Kay, Ali Kay  ve Hasan Meydan’a teşekkür etti.
Porz Alevi Kültür Merkezi adına konuşan Elif Kay, Kurmeş derneğinin inanç bazında bu kadar insanını buraya getirmesinin, Zeveliler olarak Kurmeşlilerle birlikte Hızır Ceminde birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi.
Saat 14.15 de  Hüseyin dede posta oturdu. Saat 16.15 de Hızır Cemi bitti. Bir cem için gerekli olan tüm dini kurallar uygulandı.
Cemden sonra lokmalar dağıtıldı. Her kes bir lokma getirmişti. 4 kurban getirildi. Cem evinde pişirildi ve orda yenildi. Ağbaba duvarı için 1420 € lokma toplandı.

Ceme katılan ve düzenleyiciler çok memnun kaldılar. Böyle cemlerin yapılmasını dernekten talep ettiler.

Cem'den Resimler