Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kamuoyuna

Devlet televizyonu TRT 6 ‘ın Kürtçe yayına başlamasından sonra FDG (Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu) tarafından TRT 7 de Dersimce (Zazaca) yayın yapması için başvuru taleplerinin açığa çıkması üzerine FDG ve yöneticileri, çeşitli yazarlar tarafından eleştirilere maruz kalmışlardı, Eleştirileri yapan yazarların yazıları, FDG nin basın beyannamesi (açıklamaları) ve TUDEF’in (Tunceli Dernekleri Federasyonu) açıklamaları bu süreçte sitemizde yayınlanmıştı.

 
Sitemiz Basın Beyannamelerinde kurum adı, yazılarda ise yazarın adının olmasını şart koşmaktadır. Gerçek isim altında gönderilen yazılar, bireyleri direk hedef almadıkça ve kurumlara hakaret edici kelime veya sözler içermedikçe sayfamızda yayınlanmaktadır ve yayınlanmaya da devam edecektir. Aynı zamanda eleştiriye uğrayan kişilerin veya kurumların   cevap niteliğinde gönderdikleri yazıları da sitemizde yayınlamaktadır.
 
Sitemizde yayınlanan yazar Haydar Işık ve Esra Çiftçi’nin yazılarında FDG’ye yönelik eleştiriler bulunması sebebiyle FDG başkanı bizim derneğimizin başkanı hakkında çeşitli yerlere vekalet vererek (verdiğini ima eden söylemler sarf ederek) kendi başına gelebileceklerden sorumlu tutmuş açıkça derneğimize ve başkanımıza karşı önyargılı ve dostane olmayan bir tavır sergilemiştir. Dernek başkanımızın yazılarında FDG’ye yönelik tek bir eleştiri söz konusu değilken (ki eleştiride yapabilir bu onun en doğal hakkıdır da) başkalarının yazılarını referans göstererek bu gidişattan sorumlu tutması, kendilerine asıl eleştiriyi yapanlara değilde, bir zamanlar bu kurumun gelişmesine yardımcı olanları hedef alması kendi yöneticiliklerinin basiretsizliği, başarısızlığı ve eleştirilere karşı çaresizliklerinin dışa vurumudur.
 
Dernek başkanımız vekalet konusunun aydınlığa kavuşturulması için FDG yönetim Kurulu ve başkanına bir dilekçe yazmış fakat cevap alamamıştır. FDG başkanı ise”senin adın ad olarak geçmemekte” gibisinde ancak çocukları kandırabilecek bir cevap vermekte ve daha fazla açıklama yapmayacağını belirtmektedir.
 
 
Değerli Dersimliler Dostlar
 
Herhangi bir kurum veya birey ileri sürdüğü fikir veya projelerden dolayı eleştirilebilinirler. Kurumların kendi ciddiyetleri açısından ve sahip oldukları kitleleri aydınlatmak için bu eleştirilere cevap verme zorunluluğu vardır. FDG başkanı kendilerine, başkaları tarafından yöneltilen eleştirilerden dolayı dernek başkanımızı sorumlu tutarak, hedef haline getirmesini esefle karşılıyor ve temsil ettiği kurumun şahsiyetine yakıştıramıyoruz. Kurum temsilcilerini veya bir başkasını zan altında bırakacak bu tür davranış ve eylem biçimleri tarafımızda açıkça kınanmakta ve reddedilmektedir
 
Kurmeş derneği olarak saldırı, tehdit ve santajla hiçbir işimizin olmayacağını bir sivil toplum örgütü olan, sosyal dayanışma derneğimizin başkanının bu iftiralara maruz kalmasının kabullenilecek bir tarafı yoktur. Şiddeti benimsemediğimizi şiddetle hiçbir şeyin çözüme kavuşamayacağını ve bu yola başvuranlarında karşısında olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Kim tarafından yapılırsa yapılsın, kişi hak ve özgürlüklerini hedef alan yaşam hakkını tehdit eden saldırıları , bu saldırıları düşünce ve basın özgürlüğü adına meşru gösteren anlayışlarıda kınıyoruz.
 
 Bu yapımızı bilmelerine rağmen başkanımız hakkında böyle bir beyannemenin yapılması   üzücü ve artniyetli bir tavırdır. Son günlerde dersimsite.org adlı internet sitesinin forum bölümünde, kurum başkanımızı, 2. başkanımızı, bir üyemizi ve sitemizde yazıları yayınlanan bir yazarımızı, açıkça kürt faşisti ve ajan ilan ederek, hedef gösteren yazıların yayınlandığı görülmüştür. Adı geçen bu sitede FDG Yöneticilerinin yazıları da ana sayfalarında asılı durmaktadır. Faşist kavramını 4 Haydar'a yakıştıran bu zihniyetleri ve bu forumda yayınlama izni tanıyan dersimsite yöneticilerini de kınadığımızı bilgilerinize sunarız.
 
Dersimin ilerici yurtsever barışçıl geleneğinden, kurum olarak asla taviz vermeyeceğimizi kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Kurum temsilcilerimize, derneğimize yönelik bu saldırı ve provakatif eylemleri protesto ediyoruz. 
 
Son dönemlerde yaratılmak istenen Kürt- Zaza veya Kırmanc birilerinin deyimiyle de Desiman tartışmalarına taraf olmadığımızı, Dersim'i bir bütün olarak ilgilendiren temel sorunlarda doğru bulduğumuz projelere, yardımcı ve dayanışmacı olacağımızı, derneğimizi ve yöneticilerimizi bu tartışmaların tarafı haline getirmeleri farklı ideolojilere angaje etmeye çalışmaları hiçbir gerçeği yansıtmamaktadır. Bir sivil toplum örgütü olan kurumumuz kendi tüzüğü çerçevesinde köylülerine ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceğini bilgilerinize sunarız..  
 
   Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu         05.03.2009