Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

AP Seçimlerıne katılma çağrısı- Oyunuzu mutlaka kullanın

Sevgili  site ziyaretcilerimiz,

7 Haziran 2009 da Avrupa Parlementosu seçimleri var.
Avrupa Parlementosu üyeleri yeniden seçilecek.
Avrupa Birliği üyesi 27 ülke vadandaşları  785 milletvekilini seçecekler.
Almanya 99 Milletvekilini parlementoya gönderecektir.
Alman vatandaşlığına geçmiş seçmenler olarak, Avrupanın nereye yöneleceği konusunda bizlerde oylarımızla karar verebiliriz.

Güncel ekonomik kriz sonucu, çoğunluğumuzun işyeri tehlikede.
Tercübeler göçmenlerin ekonomik krizlerden daha çok etkilendiğini gösteriyor.
Krizin tek tek ülkeler tarafından kaldırılması çok zor.
Ekonomik krizin kısmen giderilmesinde, sosyal güçlerin parlementoda ağırlıklı olması önemlidir.
İşçi hakları, göçmenlerle ilgili yasalar, tüketici hakları, çevre düzlenmesi gibi, bizleri doğrudan ilgilendiren bir çok yasaların çoğu Avrupa Parlementosunda karara bağlanıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşıyan, birlik üyesi vatandaşları olmıyan göçmenlerin gelecekte daha fazla haklara sahip olması, geldiğimiz ülke Türkiye de  insan hakları ve demokrasinin güçlenmesi, Avrupa Parlementosunda sosyal parti ve grupların ağırlığına bağlıdır.

Seçme hakkına sahip olan, seçmenlere posta aracılığı ile seçmen kartlarınız gelmiştir.
Kurmeş Derneği olarak, seçme hakkına sahip olan insanlarımıza çağrımız;
7 Haziran da  seçimlere katılınız !
Gönlünüzün istediği partiye oyunuzu veriniz!
Seçim gününden öncede, ya mektuplu yada direk şehir idaresinde kurulmuş seçim idaresine gidip, seçim kartı ve nüfus cüzdanınızla oyunuzu kullanma imkanına sahipsiniz.