Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

GENEL SECIMLER

226655 112754935476228 2258683 n

Haydar Aslan
SEÇİMLERLE İLGİLİ KÖYLÜLERİMİZİN DÜŞÜNCELERİNİ MERAK EDİYORUM
Yapılan seçimlerden AKP 'ye ve CHP 'ye oy çıkması utanç verici olduğu gibi aynı zamanda düşündürücü ve üzücü bir durum. Köyümüzün adı gündeme geldiğinde herkes övünmeye çalışması sevindirici bir durum. Köyümüz tüm olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte çevre köylere örnek teşkil etmesine rağmen bu son durumla örnek gösterilecek bir yönü olmadığını görüyoruz.
Yılar önce köyümüzün belli örgütlenmelerden geçtiğini ve etkilendiğini ve yıllar önce ve günümüzde de bir dernek çalışması olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen neden faşit ve gerici partilere oy verilmektedir. Köyümüz Kürt ve Alevi olmasına rağmen neden bu partilere oy vermektedir.
Herkes konuştuğunda birer yursever birer devrimci demokrat kesiliveriyor. Ne yazık ki bir çoğunun yaşam tarzının böyle olmadığının sözle eylemlerinin ayrı olduğunu biliyoruz. Seçim somuçları bunu doğruluyor.
AKP 'nin gerici faşit bir parti olduğunu ve Alevi halkının düşmanı olduğunu bilmemek için aptal olmak gerekir. CHP 'sinin düzen partisi sitatikocu ve faşit bir parti olduğunu herkesin bildiği gibi köylülerimiz de bilmektedir. Ne kadar Alevi katliamı varsa CHP iktidarları döneminde yaşanmıştır. Dersim katlimı chp döneminde ve Atatürk ve İnönü onayları ile gerçekleşti. Maraş Katlimı Bülent Ecevit iktidarı döneminde gerçekleşti. En son Sıvas katlimı yapılırken CHP iktidar ortağı idi.
Insanlar diri diri yakılırken bunların seyirci kalmaları gerçek yüzlerini göstermiyormu kuşkusuz görenlerimiz var ne yazık ki bu partiye oy veren köylülerimiz göremiyorlarmı yoksa çıkarları gereği mi bu partiye oy verdiler. Eğer Kılıçdar oğlu faktörünün arkasına gizleniyorlarsa yanılıyorsunuz
Kılıçdaroğlu kişiliğini parti programı ile alakası yoktur. CHP 'sinin bir Kürt programı yok Kürt halkının demokratik hakları söz konusu olduğunda kıyamet koparıp kırmızı çizgileri öne çıkar.
Alevi halkının talepleri kendi iktidarları döneminde de vardı neden bu talepleri yerine getirmediler .
Devrimci demokrat ve yurtsever parti ve adaylar dururken neden bu partiler. Bu sorunun cevabını bu düzen partilerine oy verenler yanıtını verirse çok iyi olacak bizi de aydınlatmış olurlar.
AKP 'ye oy verenler bunun karşılığında kaç keçi koyun aldılar. İnsan oğlu kendi değerlerine kültür ve inançlarına yabancılaşınca yapamayacağı hiç bir şey yoktur. İnsan değerlerinin zayıflandığı yerde her şey mümkündür . Bu durumun insanlık adına da olsa gözden geçirilmesi gerekir. Bu zaafı gösteren köylülerimizin kendi durumlarını ve duruşlarını gözden geçirmeleri lazım.
Derneğimizin genel olarak önemli Ölçüde köylülerimiz üzerinde belirleyici etkide bulunmadığını bu tablo ortaya koymaktadır. Bunun nedenleri üzerine düşüncelerinizi merak ediyorum. Köy hizmetleri ve sorunları olunca derneğe baş vuruluyorken seçim söz konusu olunca derneğimizin bir duruşu var neden dikkate alınmaz anlamış değilim.
Bu konuda bir çok neden var bunlardan birisi bireyci çıkarlar ve özel mülkiyet hırsı yatmaktadır. Köylülüğün bu duruma sınıf gereği yatkın olduğu için bu mümkün görülebilir. Ama gel görki köylülerimiz aydın demokrat geçindiği ve her evde devrimci demokrat ve yurtseverin olduğunu veya öyle geçindiğini biliyoruz. Ama durum böyle olduğunu göstermiyor.
Feyz ve internet sayfalarında devrimci geçinenler gibi üstelik kod adlar kullanarak sanki gerçekte devrimciymiş gibi geçinen maskeli insanlar gibi devrimci mücadeleye katkısı olmadığı halde kendilerini öyle gösterenler. Teori ayrı pratikleri ayrı yaşam tarzi ise bireyci yoz çıkarlar yaşam tarzlarını buna göre yaşayan devrimci olabilirmi elbette olamaz bunu görevleri var bir duruşu var bu duruş her alanda olduğu gibi seçim alanında da göstereceksin.
Bu konu da Paris'te Kazim Öz filim festivalinde ödülü red eder Fransa hükümetini protesto etti. Sakine Cansız ve iki arkadaşının katillerinin hala açıklanmamasının ve katliama suç ortağı olduğu için ödülü almadı.
Bazıları bu davranışı ve duruşu kavramadığı için küçümseme veya önemsemeyebilirler. Günümüz koşullarında özel mülk hırsının insan oğlunun insanlık görevlerinde uzaklaştırdığını insan değerlerini giderek yitirdiğini biliyoruz. Özel çıkarlar bir oyla da satın alına biliyor.
İşte insan değerlerinden dolayı Kazım ödülü red etti. Bu örnek davranışı her kes gösteremiyor para sözkonusu olunca burada Kazim Özü kutluyorum. Köylümüz olarakta kendisiyle gurur duyorum.
Bu konuda köylülerimizin ne düşündüklerini merak ediyorum. Türkiye deki YK kurulu arkadaşların seçim sureci öncesinde rolleri ve etkileri neydi. Seçim öncesi bir çalışmaları oldumu olduysa neler yapıldı açıklanırsa iyi olacak bu ilerki seçim çalışmaları için önemlidir.
Yoksa kendiliğindenciliğe mi terk edildi. Derneğimizin seçim politikası önceden belirlendimi böyle bir perspektif söz konusu oldumu en azından bundan sonra kendi perspektifini ve bakış açısını ortaya koymalıdır. Herkes bu konuda ciddi düşünmeli ve düşünce üretmeli bu utanç tablonun değiştirmek için öneri ve düşüncelerini yazmalıdır.