Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

SAWAK TOPLANTISI

keskeŞAWAK BÖLGESİ TOPLANTISI

Kurmeş Derneği Yönetim Kurulunun Almanya da yaşayan komşu köylülerimiz;


Zewe, Zeverek, Çüçge, Balan, Demrek, Kurmeş, Orcan, Avşeker, Bargini, Şükrük,Taxsu, Koxpinik, Celedor, Barav, Tıtenik, Konak ve köy kurum ve bireylerine,

05.12.2016 ve en sonda 18.01.2017 tarihlerinde yapmış olduğu ortak toplantı çağrısı sonucu, 18.02.2017 Cumartesi günü Wiesbaden Şehrinde gerçekleşti.

Toplantıya 40 aşkın kişi katıldı.


Toplantının açılış selamlamasını ev sahibi Kurmeş Derneği adına Eş Başkan Mehmet Yılmaz yaptıktan sonra;

Divana, Celal Karakaya ( Avşeker), Rayber Zeynel Engin (Bargini) ve Mehmet Yılmaz (Kurmeş) yer aldılar.

Toplantıda söz alanlar, birlikte hareket ve dayanışmanın önemini vurgularken, bundan iki yıl önce yan yana gelen çevre köylüler içerisinde geçici bir komitenin oluşmasına rağmen, bu görevi yeterli yerine getirilmediği konusunda görüş belirlendi.

Toplantı Avşeker, Bargini, Kurmeş, Zewe ve Orcan köylülerin dışında diğer köylülerin katılmaması üzüntü ile karşılandı. Toplantının organizesin de iletişimde kaynaklanan önemli bir eksiklikler yanı sıra, gelmeyen köylülerinden acaba bir ilgisizlik mi var kuşkuları gelişti.
Ayrıca, bizlerin birlik hareketliliğimizin kaçınılmaz bir durum arz ettiği, gerek sınıfsal, ulusal ve inanç bazında zorunluluk kazandığı vurgulandı.

Oluşumu önerilen geçici Komite hakkında beklenti ve düşünceler belirtildi. Komitenin esas görevinin yurtdışında yaşayan köylüler arasında iletişimi sağlamak ve Şawak bölgesindeki yerel yönetimlerle sağlıklı diyaloğu geliştirmektir.

Komiteye şu şahıslar oybirliği ile önerildi.


Kurmeş: Polat Durmuş ve Mehmet Yılmaz
Avşeker: Celal Karakaya, Cıhan Konak ve Elif Konak
Bargini: Orhan Cihan ve Zeynel Engin
Zewe: Mahmut Kay, Elif Kay ve Ali Kay
Orcan: Kısa dönemde bir adayını bildirecekler.

Komitenin çağrılmasında sorumlu arkadaşlar: Celal Karakaya, Mahmut Kay ve Mehmet Yılmaz

Köyler hakkında verilen genel bilgilendirmeler olumlu olarak değerlendirildi. Yurtdışındaki çalışmalarımızın köylerimiz üzerinde olumlu etki ve güven kazandırdığı konusunda görüş birliği oluştu.

Wiesbaden ve Mainz de oturan Kurmeş liler XIZIR Lokmaları ile toplantıya katıldılar. Birlikte Xızır keşkeği ve lokmalarını yedik.

Hoşgörü ve olumlu geçen toplantı 3 saat sürdü. Bizi dernek lokalinde misafir eden ATIF Derneğine ve toplantıya katılanları teşekkürler sonuçlandı.

Divan Adına:
Zeynel Engin, Celal Karakaya ve Mehmet Yılmaz

20.02.2017