Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

FESTİVAL HASRETİ

sahFESTİVAL HASRETİ

Kurmeş Derneği olarak bugüne kadar 8 Festival gerçekleştirdik. Bunlardan 5 tanesini Almanya da 3 tanesini de köyümüz KURMEŞ de yaptık.
Bunların dışında 3 defa da Almanya da Kurmeşli Gençlik buluşmasını yaptık.
Kurmeş Derneği olarak Almanya da düzenlenen 9 Dersim Kültür Festivallerine katıldık.
Almanya da köylülerimizle buluşmamızdaki amaç, köylülerimiz arasında sosyal, kültürel ve siyasal bağı geliştirme, yaşadığımız toplumla uyumunu sağlamak ve ulusal kimlik ve inancımıza sahiplenmeye hizmet etmektir.
Köyümde yaptığımız festivallerimiz de şunları kendimize amaç edinmiştik.
Yurtdışında ve Türkiye Metropollerinden yaşayan insanlarımızla doğup büyüdüğümüz mekânda buluşma.
Çocuklarımın kendi ulusal kimlik, inanç ve kültürleri ile bütünleştirmek.
Köyümüzde yaşayan insanlarımıza onları terk etmediğimizi, yılda bir kez de olsa onların yanında olduğumuzu kanıtlamak.
İzinlerimizi deniz sahillerinde değil, coğrafyamız ve insanlarımızla birlikte yapmayı planladık.
Köyümüzde yaptığımız Festivallerde binlerce insanın katılımı sağladık.
Yurtdışında ve Türkiye Metropollerinden tahminen 600 yakın insanımızın katılımını sağladık.
Köyde yaptığımız festivallerimiz, Kurmeş Festivalinde daha ziyade çevre köylülerinde buluştuğu
Bir festival havası aldı. Yurtdışında yaşayan 300- 400 kadarda komşu köylüler katılmaktaydılar.
Köyde yaptığımız Festivallerimiz her biri, bize 20.000 € üstünde bir masraf yol açıyordu.
Burada üzerine değinmek istediğim konu, Festivallerimizin bölge ekonomisine sunduğu katkıdır.
Festival için Yurtdışında gelen 1000 e yakın insanlarımızın büyük bir çoğunluğu 2 hafta köyünde kalmaktaydı.
Kişi başına 500 € bir döviz yaşadıkları coğrafyaya bıraktıkların tahmin edersek, bu toplamı 500.000 € yu geçmektedir.
Bu gerçekliği, bölgemizdeki esnaf, lokanta, nakliyatçı, çay ve kahveci, mobilyacı, beyaz eşya satıcısı, termali ve emlakçıları kendi ağızları ile ifade etmektedirler. Bir taksi şoförünün söylediğini halen hafızamdadır. Sizlere çok teşekkür ederiz. Kurmeş Festivali döneminde yapığımız hasılatı üç aydan yapamıyoruz. Bu gerçeklik diğer ticari alanlarına da yansıdığı inkâr edilemez.
Neden bir daha köyümüzde Festival yapmadık?
Korktuk. Binlerce insanın güvenliğini sağlama gücünü kendimizden göremedik.
Aslında gelecek festival için büyük projelerimiz vardı. Kurmeş festivalinden daha ziyade ŞAWAK Festivali olarak planlanmıştı. Bunun maddi ve manevi kaynakları bulunmuştu. Savaş ve olağan hal ortamında bunu gerçekleştirme imkânı ve cesaretini kendimizde bulamadık.
Amaçlarımızdan vaz geçmiş değiliz. Coğrafyamıza sunmak istediğimiz maddi katkıyı sunamadığımızdan ötürü çok üzgünüz.
İnsanlarımıza tatillerini kendi köylerinde geçirme tavsiyesinde bulunuyoruz. Gönül isterdi ki, her zaman olduğu gibi, korku ve endişenin olmadığı bir ortamda, güzellikleri birlikte paylaşmaktır. Köyümüzü ve coğrafyamızı seviyoruz. Bölgenin kalkınması için elimizde geleni esirgemiyoruz.
Bir an önce ülke genelinde, barış, kardeşlik, demokrasi ve hukuk üstünlüğünü sağlanmasını temanı ediyoruz.
Şiddetin hiç mantıklı bir gerekçesi yoktur. Şiddet ve terör çaresizliğin ifadesidir.
Çelişkilerin şiddetle değil, demokratik ortamda giderilmesi büyük isteğimizdir. Şiddete karşı yılmadan bıkmadan daha fazlabarış, demokrasi ve adalet savunulmalıdır.
Gelecek bir sonraki festivalde görüşme umudu ile sevgilerimle.

Mehmet Yılmaz
Kurmeş Dernek Başkanı
08.08.17