Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

ŞAWAK BÖLGESİ TERTİP KOMİTESİ

komiteŞAWAK BÖLGE TERTİP KOMİTESİ TOPLANTISI

Komşu Köy Dernekleri Tertip Komitesi 18.02.2018 de Wiesbaden de ATİF Derneğinde bir araya geldi.
Wiesbaden ve çevresindeki Kurmeşli arkadaşlar da Xızır lokmaları ile toplantıya katıldılar.
Kurmeş Derneği adına eş başkan Mehmet Yılmaz toplantıya katılanları selamladı ve 2017 yılları içerisine bedence aramızda ayrılmış tüm Merhumlarımıza ve devrim şehitlerine anılarına saygınlıklarımızı dile gerip, birlikte Xızır lokmalarımızı yedikten sonra toplantıya başlanıldı.
Divane Mehmet Yılmaz, Celal Karakaya ve Zeynel Engin oy birliği ile seçildiler.
Şu gündem maddeleri ile toplantı başlanıldı.
1. Komitenin Çalışmaları
2. Köy ve Derneklerin Durumu
3. Önümüzdeki Çalışmalar

Komitenin Çalışmaları:
Komitede yer alanlar:
Kurmeş: Polat Durmuş ve Mehmet Yılmaz
Avşeker: Celal Karakaya, Cihan Konak ve Elif Konak
Bargini: Orhan Cihan, Zeynel Engin ve Suat Baran
Zewe: Mahmut Kay, Elif Kay ve Ali Kay
Orcan: İsmet Demirel

Toplantıya Elif Konak mağduriyeti nedeni ile katılamayacağını bizlere bildirmesine rağmen, Bargini de Orhan Cihan ve Zewe de Elif Kay ve Ali Kay neden bildirmediler.
Orcan lı İsmet arkadaşla irtibat kurulamadı. İleride bunu sağlanacak.

Üç yıldan beri mevcut olan komitenin kendi içerisinde sağlıklı bir çalışmanın olmadığı, gerek yurtdışındaki köylülerimizin ve gerekse köy Heyeti diyaloğun eksiklikleri dile getirildi. Gelecekte bunun böyle devam etmesinin bize ve köylülerimize yarar getirmeyeceği konusunda görüş birliğine varıldı.
Komitedeki arkadaşlar kendi aralarında samimi olarak eleştiri ve özelleştir yaparken, hiçbir arkadaşın duyarsız olmadığı, kendi köylüleri ve sosyal çevresinde aktif faaliyetler içerisinde olduğu bir gerçekliliktir.
Komitenin görevi, bölgemizdeki köylüler arasında sosyal duyarlılığı geliştirip ve ortak dayanışmayı sağlamaya hizmet etmelidir.
Komitede yer alan Celal Karakaya uzun dönem Avşeker de kaldığı için, komite adına köylerle sağladığı iletişim tarafımızda onaylandı ve bunun devamı temenni edildi.

Köy ve Derneklerin Durumu:
Avşeker: Köy Heyeti ve Yurtdışındaki köylüler arasındaki iletişim bazı çelişkilere rağmen olumludur.
Bargini: Yurtdışındaki köylüler arasında bir örgütlenme sorununun yaşandığı ve köyde sağlıklı bir dernek çalışması yürütüldüğü dile getirildi. Yurtdışı örgütsüzümün giderilmesi konusunda Barginili arkadaşlarımızla bağların geliştirilmesi temenni edildi.
Zewe: Gerek yurtdışında ve gerekse Zewe de örgütlü bir yapının olduğu, iki örgüt arasında halen sağlıklı bir iletişimin olmadığı ve önümüzde bunun giderilmesi konusunda çaba içerisinde olunacağı umutları verildi.
Kurmeş: Yurtdışındaki derneğin köy Heyeti ile ortak çalışmalar içerisinde olduğu dile getirildi.
Orcan: Orcanlılar arasında ki yeni örgütlenmenin tarafımızda takdir ve beğeni kazandığı ve komiteye devamlı bir üyenin bildirilmesi talep edildi.

Önümüzdeki Çalışmalar:
Şu öneriler yapıldı.
Tertip Komitesi köylüler arasında tanıtılmalı.
Geniş bir toplantının yapılması için Jugendherberge ( Gençlik Evleri) bir araya gelinmeli.
Ortak bir Fon oluşturulmalı. Bu fonda mağdur durumda olan aile ve siyasi tutuklulara yardım edilmeli.
Birlikte Cem, Kültür Gecesi, Panel benzeri etkinlikler yapılmalı.
Bu öneriler Tertip Komitesi kendi arasında tartışmalı ileride somutlaştırmalıdır.
Toplantının sonuna doğru, Rayber Zeynel Engin, toplantıya Xızır lokmaları ile katılanlara yemek duası verdi. Xızır ın darda olanlara yoldaşı, emperyalist saldırılara karşı ve günümüzde Afrin halkının yardımcısı olmasını, birlik ve beraberliğimizin devamını temenni etti.
Suat Baran birkaç deyişi ile toplantıyı sonuçlandı.
Toplantımıza ev sahipliği yapan ATİF Derneğime teşekkürlerimizi sunarak, saat 14.00 de başlayan toplantımız saat 18.00 son buldu.

Divan adına:
Zeynel Engin, Celal Karakaya ve Mehmet Yılmaz
18.02.2018

grup

POLAT

Rayber

mutfak

zarife

suat