Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

CENAZE NEREYE ?

GÜL 2

CENAZE NEREYE !

Yurtdışında ölen insanlarımızın büyük bir çoğunlunun cenazesi doğduğu topraklara götürülür.
Bazen tavsiyeler, çoğunluklada alışa gelmiş gelenekler sonucu olmaktadır.

Bu durum ne zamana kadar sürecektir?

Bu yazımla bazı alışkanlıklarımızı sizlerle tartışmak istiyorum.
Türkiyeli göçmenler pratiğinden hareket edilirse!
1. Kuşak: 60 lı yıllarında işçi olarak gelenler ve 70 yıllarda aile bireylerini yanına getirenler.
2. Kuşak: 70 li ve 80 li yıllarına burya çocuk yaşta gelmiş büyüyen ve doğanlardır
3. Kuşak : 90 lı ve 2000 lı yıllarında burda doğanlar
4. Kuşak : 2000 lı yıllarında sonra burda doğanlar

80 li ve 90 lı yıllarında siyasi mülteci durumunda burada yaşıyanlar.
Bu gurupta olanlar ikinci ve üçüncü kuşağa sahipler.
Bu guruba dahil olanlar Dersim liler içerisinde büyük bir çoğunluk oluşturdukları bir gerçek.

1 ve 2 ci kuşağa sahip olanlar geldikleri toprak ve kültür ile kısmı bağları olduğu bir gerçek.
3 ve 4 cü kuşağın anne ve babalarının geldiği toprak ve kültürü ile bağları zayıftır ve oraları bir izin ve seyahat toprakları olarak görmekteler.
1ci ve 4 cü kuşağın aile bireylerinin bütünlüğü burda kuruludur.
Yıllık yaşamlarının büyük çoğunluğunu burda geçirmekteler. Güzel ve acı şölenlerini burada yapmaktalar.

Neden Cenazelarimizi binlerce km uzaklardaki 1. ci kuşağın doğduğu topraklara götürüyoruz?

Burada defn etmenin imkan ve olanakları yokmu?

Cenazelerin Türkiye ye götürmelerin sebepleri şunlar olabilinir.
- Gelenekleri devam ediyoruz
- Her kes götürünce bizde götürme mecburiyetinde kalıyoruz. Töbet altında kalma
- Belki de diğer kuşakların da memleketle bağlarının devamına vesile oluruz
- Dini ve İnançsal bir nedeni varsa benim bilgim dahilinde değil
-
Halbuki inancimiza göre, topraktan gelmiş bir canın bedeni toprağa verilir denilir.
Toprağında vatanı yurdu olmadığı söylenilir.

Cenazenin Türkiyeye götürülmesinin aile bireyler üzerinde yarattığı mannevi ve maddi durumu incelenirse büyük bir sorun olduğu ortadadır.
Bir cenaze ile en aşağı 10 – 20 aile bireyi beraberinde gidiyor. Ölüm olayının hanki mevsimde olduğu başı başına manevi zorlukları beraberinde getiriyor. Yolculuk, konaklama ve bir çogunluğunda belli konaklama yerleri olmadığından doğan sorunlar vs...
Maddi duruma gelince tam bir talan. Her refakatcının ortalama 1000 ile 1500 arası masra olmaktadır.
20 kişi gidildiğinde 30.000 € luk toplu bir masrafa da yol açtığı bir gerçekliktir.

Bunu yapmıyalım demek istemiyorum. Ama desinler içinde bunca ızdırap, çile ve maddi külfetin de gerekli ve inançsal bir zorunluk olduğuna da inanmıyorum.

Burda defn etmenin menfaatları nedir?
- Aile burda yaşıyor.
- Her zaman kabir i ziyaret etmek ve bakımını yapmak mümkündür
- Mekan kiralanıyor. 20 veya 30 yıllık kiralama 1500 ile 2500 € arasındadır.
- Alaşa gelmiş, hiç bir dini ve inaçsal bağı olmayan tabuları kırmak gerekir diye düşünüyorum.

Bu yazımla sizlerin bu konuda düşünce ve görüşleriniz le muhatab olmak ısterim.
Kendim birinci kuşakta olmama rahmen, burayı esas vatanım olarak görmesem de, burası benim ve ailemin yaşadığı yeri olarak görmekteyim. Gerçek te bu.
Alevi Kızılbaş inanc ve devrimci düşünceye sahip bir kişi olarak tüm dünya halklarına aynı göz ve toleransla bakan biri olarak, neden ölülerimizi burda defn etmiyelim diyorum.
Sevgilerimle

Mehmet Yilmaz
29.03.2019

-