Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

HAYDAR BANGUS

 

HAYDAR

Kurmeş Köyü Muhtarı
Haydar Banguş ile söyleşi:

Mehmet: Haydar tekrardan Muhtar olarak seçildin. Seni
Kutlarım. Bu seçimde köylülerimiz arasında bir gruplaşma ve ayrılıklar
gözlenmektedir. Arada 5 ay geçmesine rahmen son durum nasıldır?

Haydar:
Gerçekten hiç istenilmeyen bir durum ile karşı karşıyayız. Bizim köye hiç
yakışmıyan bir resimdir. Seçim demokratik olarak yapıldı. Çoğunluğun iradesine
saygı gösterilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Bizim köye ait bir durum değil. Komşu köylerden de Muhtarlık seçimleri
sonucu aynı çelişkiler çıktı. Seçim bitti. Bize düşen görev, köylülerimiz
içerisinde birlik ve beraberliği sağlamaktır.

Bu konuda üç
toplantı yaptık. Hatta dernek başkanı Ali Haydar Gürbüz ünde çabaları oldu.
Karamsar olmamak gerekir. Aramızda çözülmiyecek bir konu yok. Düşünce olarak, barış
ve kardeşlikte yana olan bir köyde, bu gibi çelişkileri büyütmemek gerekir.
Zaman ve süreç içerisine kendi aramızda çözer ve birlik beraberliğimizi
sağlarız.

Mehmet:
Temenimiz de budur.

Mehmet:
Köyümüz için yapılan ve yapmak istediğiniz projeleriniz varmı ?

Haydar: Yaz
sezonunda sineklere karşı, köyde yapılan ilaçlanmada köy Muhtarı olarak, Kurmeş
Derneğinin maddi ve manevi katkılarında ötürü olarak sizlere teşekkür etmek
isterim. Sineklerin esas kaynağı köy içerisinde beslenen hayvan gübrelerinde ve
kanalizasyona halen bağlanmamış artık sulardan kaynaklanıyor.

Şu anda
köyümüz içerisine iki sürü hayvan besleniliyor. Köyümüze yakın iki hayvan kömleri
mevcuttur.

Köyümüzde 5000
üzerinde toplamda 11 sürüde oluşan küçükbaş hayvan besleniliyor. Çoğu köyümüz
dışında komlarda besleniliyor. Köy
içerisinde küçük başhayvan besleyenlerden defalarca , hayvanlarını köy dışına
çıkarmaları konusunda ricada bulundum. Bunu yapmazlarsa, hukuksal yollara
başvurmada başka olanağım yol. Köye yakın olan bir kom gelecek yıl köyün dışına
çıkarılacağı sözünü aldım.

Mehmet: Hayvan
besliyenlere karşı katı davranmıyalım. Tamda onların üretime teşvik etmek lazım
diye düşünüyorum.

Muhtar:
Köyümüzün merası geniş. Komşu köylülerde meramızı kullanmaları konusunda çok
öneri geldi. 4 ve 5 sürüyü köyümüz merasına bıraksak, yılda köy bütçesine 30,
40 bin maddi katkı sağlar. Köydeki sürü
sahiplerimiz için bunu hep red etmişizdir. Köyümüzün tüm merasını onlara
bırakmışız.

Gerek
hayvancılık gerekse tarımsal alanda üretimi destekliyor ve teşvik ediyoruz. Bu
konuda hiç kuşkunuz olmasın.

Mehmet: Başka
ne yaptınız?

Muhtar:
Köyümüzün yollunda mevcut olan çukurları alsfaltla doldurduk. Çermeye giden 3
km bir yeni yol yaptık. Tello çeşmesindeki kavşak düzenlemesi ve yeni köprü yapılması projesi önümüzdeki dönemde
programa alınmış. Çayıra giden yol genişletilecek ve Orcanda gelen derede bir
köprü yapılacak.

Gani Hene ve
Mezarlık arkasındaki çeşmelarde kazılar yapıldı. Mezarlık arkasındaki çeime
tekrardan Garip Dede türbesindeki çeşmeye suyu bağlandı.

Mehmet: Neler
daha düşünülüyor?

Haydar: Su
sorunumuz var. Çermedeki suyumuz yeterli olmasına rahmen, mevcut olan su
dalgıcımız yeterli randuman vermemektedir. Çermedeki su deposunu genişlemesi
gerekiyor ve yatay bir dalgıça ihtiyaç vardır.
Devlet imkanlarını kullanacağız. Bu proje bize 15.000 ile 20.000 TL mal
olacaktır.

Önümüzdeki
dönemde köy içerisinde sebze ekimini yasaklıyacağız. Sebze ekimi olmazsa güneş
enerjisine günde elde edilen 90 ton su bizi rahat idare eder.

Sebze ekimi
olduğu zaman, elektrik enerjisini kullanma zorunda kalıyoruz. Ayda 3, 4 bin lik
bir fatura geliyor. Parayı toplamada önemli zorluklar yaşamaktayız.

Kaşı Sebo da
çok büyük su rezervemiz var. Orda sontaj vurmayı düşünüyoruz.

Kamışlıda
gelen suyumuz, su hattına kömleri bulunan bir kaç sürü sahipleri tarafında
yasadışı su kullanmaktadır. Buna acilen çare bulunması gerekiyor.

Mağaralar
arkasında iki yıl önce yaptığımız gölette sızma olduğu için randuman alınmıyır.
Onun tahmiri yapılacak.

Hozat yolu
üzerinde köyümüze ayrılan yol üzerinde yeni tabele kuruldu.

Mehmet: Köy
derneğinde beklentiniz nedir?

Muhtar:
Başımız ağrıdığında hep sizlere başvuruyoruz. Kendi yağımızla kavrulma çabası
içerisinde olmaya gayret göstereceğiz. Belki Çermede yapmayı planladığımız
projede, devlet tarafında katkı almazsak, sizlerin katkılarını bekliyoruz.

Mehmet: Bu
söyleşinizden ötürü sana ve köy heyetine teşekkür ederim.

Muhtar: Ben
size teşekkür ederim.

8 Ekim 2019
KURMEŞ