Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Dersim Sempozyumu 17 Aralıkta Başlıyor

Dersim Soykırımı tartışmaların yoğun olarak gündem olduğu bir dönemde çok önemli bir sempozyom yapılacak..Munzur dergisi tarafından organize edilen sempozyom, Dersim'de “Tarih – İnanç – Eğitim ve Gelecek” gibi önemli konuları içeriyor..Dersim Belediye Başkanı Edibe Şahin ile Araştırmacı Yazar ve Munzur dergisi sahibi Mesut Özcan tarafından açılışı yapılacak sempozyoma bir çok tanınmış akademisyen, sanatçı, aydın ve tarihçi katılacak.. Kara vagon belgeseli dahil, 'Dersim 37 - 38 Soykırımı' ile ilgili bir çok etkinlik, panel vb aktivitelerin yapıldığı bir süreçte böylesine kapsamlı bir sempozyomun yapılıyor olması oldukça önemli..Dersim'de “Tarih – İnanç – Eğitim ve Gelecek” adı altında yapılacak sempozyoma ilginin ve katılımın oldukça yoğun alması bekleniyor..

Sempozyomun programı ise şöyle belirlendi..

Tarih : 17 Aralık 2011, Cumartesi

Yer : Grand Şaroğlu Oteli, Munzur Konferans Salonu, Dersim

İletişim : (0 312) 324 04 20 – (0

Açılış Konuşması:

Edibe Şahin (Dersim Belediye Başkanı)

Mesut Özcan (Munzur Dergisi)

Saat 9.00 – 10.20 : Tarih (Oturum Başkanı: Erdal Gezik)

 • Antik Çağdan Günümüze Dersim: Kültürel Sürekliliğin Sınırları (Serkan Erdoğan, Ank. Üniversitesi)
 • Dersim Tarihi: Resmi ve Gayriresmi Bakışlar(Doğan Munzuroğlu, Araştırmacı)
 • Bir Katliamın Yeniden Tanımı: Zini Gediği (İlhami Algör, Araştırmacı)
 • Genç Kuşakların Gözüyle 1937 ve 1938 (Yusuf Roni Arslan, Marmara Üniversitesi)

(10 dakika sorular) 

Saat 10.45 – 12.35: Eğitim (Oturum Başkanı: Murat Işık)

 • Cumhuriyet’in Azınlıklara Yönelik Eğitim Politikası 1935-1950 –Dersim’de Halkevleri ve Halkodaları Örneği- (Mesut Özcan, Munzur dergisi)
 • Dersim’de Eğitim -1980’den Günümüze- (Sabit Menteş, Tunceli Üniversitesi)

- Eğitim, Dil, Kimlik (Hasan Ölgün –Eğitim-Sen Tunceli Şube Başkanı)

- Eğitimde Cemaatleşme (Özen Meral Uç –Eğitim-Sen Tunceli Şube)

- Dersim’de Madde Bağımlısı Gençlerin Düşündürdükleri (Özkan Yıldız, Gaziantep Üniversitesi)

(10 dakika sorular)

ÖĞLEN YEMEĞİ ARASI (12.35-13.30)

Saat 13.30-15.20 - İnanç: Raa Haq ( Oturum Başkanı: Doğan Munzuroğlu)

 • Raa Haq: Dersim Aleviliği ve Tarihsel Arka Planı Hakkında Tartışmalar (Erdal Gezik, Tarihçi, Hollanda)
 • Dersimli Seyitler ve Bektaşiler: Dayanışma ve Rekabet arasında (Yalçın Çakmak, Tunceli Üniversitesi)
 • Dersim İnancı “Re”: Gelenek ve Gelecek – Uygulamalar ve Sorunlar (Dilşa Deniz, Sosyal Antropolog)
 • Dil ve İnanç –Mazgirt Örneği- (Seyfî Mûxûndî, Araştırmacı)
 • Dersim Halk Kültüründe Cin, Peri ve Hayalet (Ercan Geçgin, Ank. Üniversitesi)

(10 dakika sorular)

15 dakika ara)

Saat 15.45 – 19.00: Yeniden Yapılanma ve Gelecek (Oturum Başkanı: Mesut Özcan)

Katılımcılar:

1 - Kurumlar: Ali Doğan (Dersim Alevi Kültür Akademisi), Ali Mükan (Dersim Kültür Derneği Bşk.), Hasan Ölgün (Eğitim-Sen Tunceli Şube Bşk.), Av. Özgür Ulaş Kaplan (Tunceli Barosu), Av. Barış Yıldırım (İnsan Hakları Derneği Tunceli Temsilcisi), Serhat Halis (Kırmanciya Beleke Dergisi), Fatma Çıray (Tunceli Emek Gazetesi), Murat Işık (Dersim Gazetesi)

2 - Kişiler: Özlem Gündoğan (Yeditepe Üniversitesi), Veli Aytaç (Dersim Eski Belediye Başkanı)

Kapanış