Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

ÇOCUK VE SANAT

Çocukların entelektüel, duygusal ve estetik yaşamının gelişmesinde etkin bir rol oynayan SANAT, bu özelliğini bütünleyici olmasından alır.Eğer sanat olmazsa konuşma dünyası araçsız kalır.Sanat, çocuklardaki enerjiyi ve varolan kapasiteyi ortaya çıkarırken onların kendini ifade etmesine olanak verir.

Çocuğun saflığından kaynaklanan ve dahi olarak nitelenen Çocuk Yaratıcılığı, onun içgüdüsel olarak gerçeklerin farkında olmasından kaynaklanır.Çocuk gerçeği doğal olarak görür ve gösterir.Okul öncesi yaşta başlayacak bilinçli sanat eğitimi, çocuğun gelecekte kullanacağı evrensel çok yönlü yaratıcı dilini oluşturmasına olanak sağlar.

Resim ve çizim konsantrasyonu kendi kendine disiplin kazandırır.Böylelikle iyi çalışma alışkanlıklarına yönlendirir. Resimde kompozisyon, renk ve ilişkiler izleyiciye aynı anda sunulduğu için çocuklar içinde bulundukları geri yansıtım olan davranışları ve tercihleri ortaya koyarlar.

Çocuk Sanatı, çocuğun akademik performansını, onun öğrenme sürecinde güven vererek geliştirir.Çünkü sanatta GÜVEN ve KABUL diğer alanlara yansır.

Sanat, çocukları yaratıcı buluşlara ve kendi kendini anlatabilmesine yardım eder.Çünkü öğrenciler sanat yolu ile değişik problemleri hangi çözümlere ulaştıracaklarını görürler.Aslında çocuk, yaratırken her çalışmada kendinden bir parça sergiler.Duygu, heyecan, dünya görüşü ( çevre faktörü ) bu yaratma olayında etkendir.

Sanat eğitimi alan çocuk ile almayan okul öncesi sanat eğitimine başlayan çocuklar arasında büyük farklılıklar görülür.Günümüzde sanat eğitimi ihtiyaçlara cevap verebilmek için çok yönlü olamak zorundadır.Çocuk doğal olarak yaratıcı fikirlerle dolu olarak keşfetmeye hazır bekler.Önce fikirleri, hayalgücü kışkırtılmalı sonra resim, heykel, seramik, drama birlikte yer değiştirilerek kullanılmadır.Sanatın çok yönlü yapısıyla birlikte gelişen çocuklar ( Resim-Heykel-Seramik-Müzik) ileride hızla gelişen teknolojiye çok yönlü düşünebildikleri için daha kolay uyum sağlarken geçmişi de daha iyi anlayabileceklerdir.

Bu durumun gerçekleşmesi için çocukların öğrenme sürecinde özgür olmaları gerekir.Araştırma, deneme, hata yapma, hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için onlara fırsatlar tanınmalıdır.Duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için özgür bir ortam sağlanmalıdır.Bu ortamda çocuklar kendilerini en mükemmel şekilde ifade edebileceklerdir.

Çocuklar bilgileri organize etmede ipuçlarından yararlanırlar.Varolan açıklamalardan hareket ederler ve çevre ile etkileşimde bulunurlar.Böylece deneyim kazanırlar.Sanat Eğitimi verilirken konu içinde belli bir drama şeklinde, belli karşılıklı soru-cevap olarak beyin fırtınası başlatılabilmeliki böylece çocukda o konunun içine derinlemesine girebilmelidir.

Çocukların öğrenme sırasında kullandıkları en önemli mekanizmalardan biriside algıdır.Algı imgeyi akılda tutma, belirli ilişkilerin farkında olma yeteneğidir.

Çocuk Sanatı, çocuklara geçmiş ile gelecek arasındaki bağı sağlam kurmaya hazırlarken yetişkinlerde çocuklarının aklen ve duygusal olarak nasıl geliştiklerini gösterek rehberlik edecektir.Biz yetişkinlerin görevi, çocuğa dünya ile iletişim kurma aşamasında karşılaştığı engellerle başaçıkabilmesi için ona yardım etmektir.Ancak bu yolla yaratıcı, bağımsız ve üretici bireyler yetiştirmemiz mümkün olacaktır.