Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Anadolu'nun en eski sulama barajı

 Hitit Uygarlığı'na başkentlik yapan Çorum'un tarihi ören yeri Alacahöyük'teki kazı çalışmalarında, bölgedeki yerleşimin bilinenden 1500 yıl daha eskiden başladığını kanıtlayan üç ayrı seramik kaba ait parçalar bulundu.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Alacahöyük Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, Alacahöyük'teki kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak bir gelişme yaşandığını belirtti.

Çınaroğlu, bölgede yerleşimin bilinenden 1500 yıl daha eskiden başladığını kanıtlayan üç ayrı seramik kaba ait parçalar bulduklarını, bu bulguların höyüğün geçmişinin Geç Neolitik Çağ'a kadar dayandığını ortaya çıkardığını ifade etti.

Kazı çalışmalarıyla 2006'da Anadolu'nun bilinen en eski sulama barajı ''Alacahöyük Hitit Barajı''nın yeniden su tutmaya başlayarak, yöre halkının tarımsal sulama amaçlı kullanımına açıldığını hatırlatan Çınaroğlu, şunları kaydetti:

''Kazı çalışmaları sonucunda bölgedeki ilk yerleşimin 7000-7500 yıl öncesine giden Kalkolitik Çağ'a dayandığı biliniyordu. Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında bulunan üç yeni parçanın ise yapım tekniği, kaba işçiliği, hamuruna iri kum taneciklerinin karıştırılmış olması ve iyi fırınlanmamış haliyle, günümüzden 8000-9000 yıl öncesi Anadolu Neolitik Dönem seramik repertuvarı özelliklerini yansıttığı anlaşıldı. Böylece Alacahöyük'ün tarihi 1000-1500 yıl kadar geriye taşındı.

Kazı çalışmalarımızda bulunan bu parçalar, Urfa Göbeklitepe taş blokları üzerinde ve Burdur Kuruçay Höyük'teki tam benzerleri gibi Neolitik Dönem seramik repertuvarını yansıtmaktadır. Böylece Alacahöyük'teki ilk iskanın, Geç Neolitik Çağ'a kadar uzandığını anlamış olduk. Alacahöyük'ün geçmişinin günümüzden 8000-9000 yıl önceye dayandığının anlaşılması sadece bu bölge için değil, Orta Anadolu'nun iskan tarihi açısından da son derece önemlidir. Kazı çalışmalarında önümüzdeki dönemlerde de Anadolu'nun eski tarihine yenilik getirecek eserlerin bulunacağı kesin gözüküyor.''


Anadolu'nun en eski sulama barajı


Anadolu'nun bilinen en eski sulama barajı Alacahöyük Hitit Barajı, MÖ 1249'da Anadolu'da yaşanan büyük kuraklığın ardından Hitit Kralları tarafından yaptırılan barajlardan biri.

Bu barajlardan Alacahöyük dışındakiler işlevini yitirdi. Alacahöyük Hitit Barajı ise kaynak suyu gövdesi içinden çıktığı için günümüze kadar akmaya devam etti. Bu barajın, bulunan hiyeroglif kitabeden Kral 3. Hattuşili'nin eşi Pudu-Hepa tarafından Tanrıça Hepat'a atfen yaptırıldığı anlaşıldı.

Genişliği 15 metre, uzunluğu 135 metre olan barajın gövdesindeki kaya dolgusunun kille kaplandığı, taş dolgu seti inşaat tekniğinin ise bugünkü baraj inşaat tekniğiyle aynı olduğu belirlendi. Ancak Hititler'in çimento yerine kil kullandığı tespit edildi. Baraj tam dolduğu zaman 15 bin metre küp su aldığı tahmin ediliyor.