Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

"SOL ÖLDÜ MÜ?" Sistem Yanlıları Bile Soldan Esinleniyor‏

Sosyalist Blokun çökmesinden sonra,  sık sık duymuşuz ya da okumuşuzdur; "sol artık öldü,"  "sol artık bitti"v.b diye... 
   Blok olarak bakılınca doğru olarak kabul edilebilir.Oysa gerçek ise öyle değildir.
Bilinen şu ki, 1789 Fransa'sında,mecliste,  kraldan yana olanlar sağ da oturdukları için sağcı,krala karşı olanlar  ise sol da oturdukları için solcu olarak  adlandırılmışlardır.
   Sol ve sağ  tabirleri zamana ve duruma göre değişmekle beraber,genel olarak şöyle tanımlayabiliriz;
Ezenden,haksızdan,sömürüden ve bir avuç kesimin çıkarından yana olanlar veya bunlara  sessiz kalanlar sağcı olarak nitelendiriliyor.
   Ezilenlerden,haklılardan,sömürülenlerden , çoğunluğun ve emekçilerin  çıkarından yana olanlar veya destekleyenler  ise solcu  olarak nitelendiriliyor.
   Tabi,sol ve sağı Fransız İhtilalinden itibaren başlatmak doğru olmaz,Sol ve sağ olarak nitelendirilmese de tarihte yaşanan çeşitli durumlara  göre,alınan tavırlar ve hareketler sol veya sağ olarak değerlendirilebilir.
    Tabi zaman ve duruma göre,örneğin Kölelerin hareketi veya kölelerden yana olmak,zamanın sisteminin egemenlik aracı olan dini motiflere veya dinsel görüşlere karşı çıkan Hiristiyanlık veya Müslümanlık v.b solculuk değil de nedir?
    Ancak şunu unutmamak gerekir ki;bir zamanlar sol veya sağ olarak nitelendirilen görüşler zamanla değişerek veya çeşitli nedenlerle  birbirinin zıddına dönüşebilir.  
    Örneğin Fransa İhtilalinde  Solcu olan yani krala karşı olan Burjuvazi,bugün yine krala veya kralcılığa karşı olmakla birlikte,artık solcu değil,sağcı olarak nitelendirilir.Kaldı ki,o zaman  burjuvazi demek şehirlerde oturan demekti,oysa bugün burjuvazinin anlamı da değişmiştir.Şehirlerde sadece burjuvazi oturmamaktadır,burjuvazi de yekpare değildir,çok büyük farklılıklar göstermektedir.
     Konunumuzun başlığına dönecek olursak,yalnız bugün değil,tarih boyunca,geçici gerilemeler olsa da sol hep yaşamış hatta hayata hareket ve ilerleme kazandırmıştır.
    Günümüzde bizzat "sol öldü,bitti" diyenler bile,samimi olmasalar da,sık sık sol tandanslı görüşler  ileriye sürmüşler,sol sloganları kullanmışlar veya çoğunluğu oluşturan emekçilerin desteğini almak için,direk solcuyum demeseler bile,sol veya emekçilerden yana görünmeye hatta onlar için birşeyler bile yapmaya çalışmışlardır.
     Pek çok ülkede,pek çok siyasetçi,  iktidara geldiğinde aksini yapmakla birlikte,iktidara gelmek için  çoğunluğu oluşturan emekçilerden destek alabilmek amacıyla sol söylemler v.s geliştirmişlerdir.Yani solcu olmayıp sol söylemler de bulunmak veya öyle görünmek solun ölümsüzlüğünü göstermektedir.
    
    Hatta yakın tarihte bile,aldatmaca amaçlı da olsa,Hitler ve Mussolini faşistleri bile,partilerinin adının  içinde  sosyalist(toplumcu)  terimini kullanmışlardır.Mesela "nasyonal sosyalist,yani milliyetçi-toplumcu." Bizde de bu tür partilerin ideoloğları,direk sosyalist terimini kullanmaktan çekindiklerinden onun yerine Toplumculuk terimini kullanmışlardır,örneğin "milliyetçi-toplumcu düzen" demişlerdir.
    Bu tür durumlar da sol düşüncenin gücünü göstermektedir.
   Yine de yılların baskı ve yasaklamalarına karşın  bu yıl ki 1 Mayıs a bakarak ta  "sol ölmedi,bitmedi" diyebiliriz.1980 den önce neredeyse sadece belirli bir kesim bu bayramı kutluyordu.Hatta bugün kutlamakta olan belirli çevreler veya sendikalar  bu bayrama karşı çıkıyorlardı, bugün ise bu kesimler hatta işverenler bile  1 Mayıs'ı kutluyor.( gerçi hala o etkiden tam kurtulamamışlardır , candan kutlamaya biraz uzak gibiler ya,yine de olumlu bir gelişme) 
    Tabi, ünlü 2 takımın veya ülkenin maçı olsa,yüzbinlerin sığacağı bir stadyum  olsa, hele bir de ücretsiz olsa, katılım belki bu yıl ki 1 Mayıs Emekçi Bayramından  daha da fazla olur ya! O da ayrı bir mesele.Katılanların çoğu da mutlaka  yine emekçiler hatta işsizler olur ha!... 
                                                                                                                  3 Mayıs 2010
                                                                                                              Teman Dep