Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

TÜRKİYE’DEKİ FAŞİST REJİME KARŞI OLDUKLARI İÇİN

Nurhan Erdem, Cengiz Oban, Ahmet İstanbullu...

Türkiye’deki rejimin işlediği insanlık suçlarına karşı olduklarından dolayı; 2003

yılında haklarında 129 maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı. Karlsruhe Savcılığı

2005’e kadar Türkiye ve değişik Avrupa ülkelerinden aldığı sözde belge ve

dosyalarla bir dava dosyası oluşturdu. 2005’den buyana da dosyaya yeni birşey

eklenmedi. Ancak 2008’de Türkiye hükümetinin baskıları sonucu, haklarında

soruşturma yürütülenlerin tutuklanmasını gerektirecek herhangi yeni bir bulgu

ve gerekçe olmamasına rağmen Anadolu Federasyonu’nun kurucuları, yöneticileri

ve üyelerine yönelik 5 Kasım 2008 günü bir operasyon yapılarak tutuklandılar.

Üç dernek ve birçok eve yapılan eşzamanlı operasyonla Nurhan, Cengiz

ve Ahmet tutuklandılar. Tutuklananlar bulundukları hapishanelerde Karlsruhe

savcılığının kararıyla eş, anne-baba, kardeşleri dahil olmak üzere her türlü ziyaret

haklarından mahrum tutulmakta, mektup vs iletişimleri büyük oranlarda

engellenmekte, piyasada normal şekilde satılan günlük gazeteleri almaları bile

‘hakim kararı’na bırakılarak engellenen bir tecrit politikasına tabi tutulmaktadırlar.

ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKİYELİLERİN HAKLARINI

SAVUNDUKLARI İÇİN YARGILANIYORLAR

Tek suçları Türkiye’deki faşist rejime karşı olmak değildi. Onların en büyük

suçlarından biri de milyonlarca Türkiyelinin yaşadığı Almanya’da kendi insanlarının

sorunlarına çözüm aramaları ve örgütlü bir toplum haline getirmeye çalışmalarıdır.

Bu amaçla Anadolu Federasyonu’nu kurup, ortak hedefler doğrultusunda biraraya

gelen değişik şehirlerdeki derneklerle kültürel faaliyetler organize etmenin

yanısıra; Anadolu Federasyonu Gazetesi isimli bir dergi çıkartarak sorunları

gündeme getirdiler. Hartz4 yasasına karşı bulundukları her alanda demokratik

güçlerin organize ettiği çalışmalara katıldılar. Hartz4 ve YabancılarII isimli yasaları

Türkiyelilere duyuran ve bu konuda duyarlılık yaratmak amacıyla paneller,

yürüyüşler, basın açıklamalarında bulundular. Yüzlerce Türkiyelilerin evlerini

yakan ve bugüne kadar yüzlerce yabancıyı diri diri yakarak veya sokaklarda

linç ederek öldüren, yaralayan Nazileri protesto etmesuçlarını da işlediler.

SAVCILIĞIN SUÇLAMASI: TERÖRİZM

Alman savcılığı Türkiye’deki faşist teröre karşı oldukları için 129b, Almanya’daki

Nazi terörünü lanetledikleri için ve Hartz4, YabancılarII gibi anti demokratik

yasalara karşı çıktıkları ve demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi verdikleri

için 129a yasaları uyarınca ‘terörizm’ suçlamasıyla onyıllara varan hapis cezaları

istiyor. Savcılığın kullandığı gerekçelerle açılan bu dava bir anti-terör davası

değil siyasi bir davadır.

129b YASASI HUKUKA AYKIRIDIR

Bu davalarda suçun bireyselliği, işlendiği yer, zaman ve kim tarafından işlendi

gibi hiçbir evrensel hukuk kuralına uyulmuyor.

Anadolu Federasyonu üyelerine yönelik suçlamaların özü: ‘Zanlılar bizim ülkemizde

veya dünyanın başka bir yerinde bireysel olarak suç işlememiş olabilirler.

Ama zanlılar Türkiye’deki rejime karşıdır ve Türkiye’deki rejime karşı devrimci

mücadeleyi destekliyorlar. O halde sanıkları Türkiye rejimine karşı işlenen her

suçtan dolayı yargılayabiliriz...’. Oysa evrensel bir gerçek vardır ve hukukun

temelini de bu oluşturmalıdır: Faşizm ve zulüm insanlık suçudur ve insanlık

suçlarına karşı direnme hakkı sadece meşru değil aynı zamanda zaruridir.

129a ve b yasaları faşizme karşı olanlara karşı kullanılamaz. Kullanılması faşist

rejimlere ve zulme açık destek vermek anlamına gelir.

  TÜRKİYE DEVLETİNİN REJİMİ NASIL BİR REJİMDİR?

Türkiye’de faşist bir rejim vardır. Bu rejim son otuz yıl içinde onbinlerce insanı katletmiş, milyonlarca insanı

zorunlu göçe tabi tutmuş, işkencenin sistematik olduğu, yüzbinlerce insana işkence yapmış zalim bir rejimdir.

AİHM mahkemelerinde görülen insan hakları ihlalleri davalarının yarısından çoğu Türkiye faşist rejiminin

insan hakları ihlalleri ile ilgilidir ve yüzlerce kere de Türkiye devleti işkenceden, katliamcılıktan dolayı mahkum

edilmiş bir terör devletidir.

Faşizmin ne demek olduğunu bizler, faşizmin Avrupa halklarına yaptıklarından tanıyoruz. Bu acıyı da en iyi

bilen Avrupa halklarıdır. Bizler de bugün o acıların son bulmasını istiyoruz. Eğer bu suçsa, milyonlarca insan

bunu işlemeye devam edecektir.

ALMANYA’DAKİ BU DAVA TEKİL BİR DAVA MIDIR?

Hayır. Ne yazık ki aynı dava içeriğiyle şu an Stammheim davası olarak bilinen ve beş Türkiyeli demokratın

yargılanmasının sürdüğü bir dava var. Yine 15 Ocak’ta aynı içerikte bir dava da Düsseldorf’ta başlayacaktır.

Geçen ay ise yine aynı suçlamayla bir Alman gazeteci olan Heike Schrader isimli bir bayan sırf Türkiye’deki

insan hakları ihlalleri ile ilgili raporları Almancaya tercüme ettiği için bir yıl on aya mahkum edilmiştir.

Stammheim ve Düsseldorf davalarının başlamasından buyana iki yılı aşkın zaman geçmiş ve bu süre içerisinde

zanlılar tecritte tutulmaktadırlar.

Aynı içerikteki davalar Fransa, İtalya ve Belçika’da da sürmektedir.

Faşist Türkiye rejimini Avrupa Birliğine almak için yapılan bir manevradır bu mahkemeler. Amaç; Türkiye

devletinin işlediği insanlık suçlarını dile getirenleri susturarak, Türkiye devletinin demokratikleştiği ve bunun

için AB’ye entegrasyonunun sağlanması gerektiği konusunda Avrupa halklarının ikna edilmesidir. Türkiye’deki

insanlık suçları dile getirilmediği müddetçe bu konuda bir sorun çıkmayacağı düşünülmektedir. Bu yanlıştır.

İnsanlık suçları gözlerden kaçırılarak çözülemez.

ANADOLU FEDERASYONU ÇALIŞANLARININ HAPSEDİLMESİ;

TÜRKİYE’DEKİ İŞKENCE VE KATLİAMLARI DURDURMUYOR

Engin Çeber Ekim 2008’de İstanbul-Metris Hapishanesinde işkenceyle katledildi. Engin’in işkencede katledilmesi

Türkiye’de yaşanmış sıradışı bir olay değildir. Ancak ilk defa hükümet dahil tüm devlet yetkilileri ve

Adli Tıp bir kişinin işkence sonucu katledildiğini kabullenmiştir. Türkiye’nin yakın geçmişinde binlerce insan

işkencelerle katledilmiş, yüzbinlerce insanımız da işkencelerden geçmiştir. Ve işkenceler halen sürmektedir.

Türkiye sokaklarında sıradan insanlar bile yargısız infazlara kurban oluyor. Sadece son aylarda onlarca insan

sokaklarda polis tarafından infaz edilmiştir. Bu infaz edilenlerin içinde 14 yaşındaki Çağdaş Gemik sadece bir

örnektir.

Bu işkence ve katliamlar her yönüyle ortaya çıksa bile Türkiye’deki hukuk sistemi, yine de işkenceci katilleri

aklamaya devam ediyor. Engin Çeber örneğine geri dönelim: Türkiye’de Engin’in katili işkencecilere dava

açıldı. Ancak Adli Tıp’ın ve hükümetin bile kabullendiği bir ortamda adeta Türkiye halklarıyla alay edercesine,

‘Ölüme sebebiyet veren yaralamadan’ yargılanmaktadırlar. Bu da işkencecilerin beraat ettirileceğini gösteriyor.

Çünkü ‘Ölüme sebebiyet veren yaralama’da en yüksek ceza altı yıldır. Oysa Engin’le birlikte tutuklanıp,

aynı işkencelerden geçirilmiş olan diğer üç arkadaşına ‘polise mukavemetten’ onbeş yıl ile başlayan bir dava

açılmıştır. Engin gibi ölmedikleri için haklarında tam onbeş yıl ceza isteniyor.

İşte Türkiye gerçeği budur:

Son sekiz yıl içinde 290 kişi gözaltında katledildi.

Son on ay içinde gözaltında ölenlerin sayısı 29’dur.

Son iki yıl içinde sözde ‘dur’ ihtarına uymadıkları için 55 kişi sokaklarda infaz edildi.

Sadece 2006-2007 yıllarında 10.886 polis ve jandarma, 4662 kişiye işkence yapmakla suçlanmış. Ama bunlara

bugüne kadar hiçbir ceza verilmemiştir.

Anadolu Federasyonu çalışanlarını hapse tıkayarak, bu gerçeklerin üzerini kapatmak mümkün mü?

Faşizme karşı olmak ve mücadele etmek suç değildir; suç faşist rejimleri desteklemek ve kollamaktır.

Faşist rejime karşı olanlar değil; faşist terörün sorumluları yargılanmalıdır.

129 a maddesi demokratik hak ve özgürlük mücadelesine karşı kullanılamaz.

129 b maddesi faşist teröre karşı olanlara karşı kullanılamaz.

ZULME KARŞI DİRENMEK MEŞRUDUR

ALMAN HUKUKU, TÜRKİYE FAŞİST REJİMİNİ AKLAMANIN ARACI OLMAMALIDIR

TÜRKİYELİ ANTİ-FAŞİSTLER ÜZERİNDEKİ BASKILARI DERHAL SON BULMALI;

Stammheim, Düsseldorf ve Anadolu Federasyonu Davaları Tüm Sonuçlarıyla İptal Edilmelidir.

Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e Özgürlük

ÖZGÜRLÜK KOMİTESİ

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.