Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Newroz, Özgürlüğün ve Direnişin Sembolüdür!.. HAYDAR UÇ

Newroz bayramı Ortadoğu halklarınca  baharın başlangıcı/gelişi olarak kutlansa da Newrozu aslına , içeriğine uygun olarak Kürdistanlılar sömürgecilige, zulme ve zorbalığa karşı bir günün ifadesi olarak her yılın 20’yi 21’e bağlayan geceden başlayarak kutlamaya başlarlar. Newroz kesk û sor û zer renklerinin egemen olduğu,  isyanı ve özgürlügü temsil eden ateşler etrafında, gowendler çekilerek, özgürlük türküleri söylenerek ve protesto gösterileri şeklinde kutlanır/kutlanıyor.


Kürtler Newrozu,  başta ulusal demokratik taleplerin dile getirildiği, Kürtlerin yaşadıkları ülkelerdeki halklarla eşit haklara sahip, kendi dilllerini özgürce kullanabildikleri, kendi topraklarında kendi yaşamlarına ilişkin bütün kararlarda kendilerinin söz, yetki ve karar sahibi oldukları bir özgür yaşam mücadelesinin vesilesi olarak her yıl Kürdistanın bir çok ilinde olmak üzere Türkiyenin büyük metropol kentlerinde, Avrupada, ABD ve Kanadada, Ortadoğunun bir çok ülkesinde, Kafkaslarda, Rusyada ve Japonyaya kadar uzanan cografyada Newrozu coşkuyla kutluyorlar.

Kürdistanın dört parçasındaki bütün Kürtler Newroza büyük bir önem verirler. Kuzey Kürdistanda Newroz, Türk Sömürgeci rejimine, onun ırkçı, tekçi, gerici, inkarcı ve asimilasyoncu politikalarına karşı yaşamın bütün alanlarında, sokaklarda, dağlarda ve cezaevlerinde bütün baskı ve yasaklamalara rağmen kutlanır.

Otuz  yılı aşkın devam eden savasta Kürtler büyük bedeller ödedi/ödüyorlar.  Dünyada eşine az rastlanır uzunlukta ve kirlilikte bir savaş sürdürülüyor Kürtlere karşı!.. 

TC’nin Demokratikleşme, sivilleşme yalanlarının  aksine  kirli savaş bütün bir kürt toplumuna karşı yaygınlaştırılarak devam ettiriliyor. Katletme, kaybetme, gazlarla, tankla, savaş uçaklarıyla siviller katledilerek insanlara gözdağı verılmeye çalışan TC, buda yetmiyormuş gibi cezaevine hapsettiği Kürt çocuklarının ırzına geçerek ne kadarda insanlıktan nasibini almamış olduklarını gösteriyorlar.

Bütün bunlarla Kürt toplumunun ırzına geçilmiş olunuyor. Kameraların önünde Kürt çocuklarının kollarını kırarken verdikleri mesaj ile Roboskide bile bile katlettikleri sivil katliamıyla verdikleri mesaj aynıdır. Hak-hukuk, adalet, özgürlük talep etme, edersen seni katlederim, sonrada yapmadım derim, yanlışlık oldu derim vs vs.

Bu baharla birlikte savaşın yeniden şiddetleneceği savaşı sürdürenlerce açıklanıyor. Türk devletinin sorunu çözme iradesi göstermesi bir yana böyle bir niyetinin olmadığı yaşadığımız son bir kaç yıllık pratik süreç göstermiştir.
Türk devletinin Kürt sorunu, Ermeni sorunu ve diğer azınlıklara, onların taleplerine yaklaşımı hep katletme olmuştur. Kürdistan ve Anadolu coğrafyasındaki Türk olmayan halkları katlederek, kendi kuruluş felsefesine uygun Tek ulus, tek bayrak, tek din ve tek dilli bir Türk ulusu yaratmaya çalışıyor.

Çok sıkıştığında ise Osmanlıdan devraldıkları kandırma, oyalama taktikleriyle bir ileri iki geri yaparak varlığını devam ettiriyor.
Bu gidişata dur diyecek toplumsal güçler ise kendi varlığından, gücünden habersiz, örgütsüz bir şekilde sistem partilerinin peşinden sürüklenip gidiyorlar. Devrimci-demokratik güçler kitlelere ulaşma, gerçekleri anlatma, ikna etme, örgütleme ve sisteme karşı kitleleri sokağa dökmede epeyce yoksundurlar.

Kürtler Türkiyede ve Kürdistanda toplumsal mücadelenin sadece motor gücü değiller, aynı zamanda en örgütlü toplumsal gücü ve muhalefeti de temsil ediyorlar. Kürtlerin dört temel talebi var; Kürt kimliginin tanınması, anadilde eğitim hakkı, siyasi statü ve örgütlenme hakkı. 

Ancak Türkiyede gerçek bir toplumsal değişim sadece Kürtlerle sınırlı olmayan, Türkiyede yaşayan bütün emekçi sınıflar, ezilen halklar ve inançların ortak demokratik güç birliğiyle mümkün olabilir. Gerçek manada  kardeşliğin, demokrasinin, bütün bu halkların ortak, eşit demokratik taleplerinin ortaklaştırılarak yaşama geçirilmesiyle mümkün olduğunu bilmemiz lazım. 

2012 Newrozu Kürtlerin demokratik taleplerinin dile getirildigi, savaşın şiddetin, kanın olmadığı, bütün halklarin eşit şartlarda beraber yaşadığı özgür bir toplum yaratılması dileğiyle, kutlu olsun!..

Newroz  özgür Kürdistan düşünün, barışın, kardeşliğin, mücadelenin, isyanın sembolüdür.

Newroza we pîroz be!..

Newroz  jî hemû Gelan ra bîla bîratî û aşîtî bîne!..


Haydar UC / 19.03.2012