Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Navên Kecen Kûrda - Kürtçe Kız İsimleri-Namey Zazaki–Zazaca çocuk isimleri

Adar(mart ayı, bahar ayı)
Aşti(barış, huzur)
Ariya(temiz soy, ırk kızlar için) 
Arjen 
Avaşîn-Avaşin(deniz, mavisular)
Avbîn-Avbin(su gören, su koklayan)
Avbanû-Avbanu(su prensesi, su hanımı)
Avşîn-Avşin(mavi su, yeşeren su)
Avaşîn-Avaşin(deniz, derya)
Avzem(zem zem suyu)
Avjin(su kadını, su gibi kadın)
Bengîn-Bengin(tutkun, mecnun, melankolik)
Berfan(kar yağışı) 
Berzê-Berze(yüce kadın, yüksek kadın) 
Berfê-Berfe(kar hanımı) 
Balê-Bali(rüzgarlı olan)
Baweşan-Baveşan(rüzgarla gelen dağılan)
Baweşîn-Baveşin(rüzgar dağıtan)
Bazin(altın bilezikli hanım)
Bedew-Bedev(güzel hanım)
Bedewcan-Bedevcan
Bejn-Bejin(boylu endamlı) 
Bejna(boylu poslu hanım)
Bejnê-Bejne(boylu poslu hanım) 
Belalûk-Belaluk
Bênaz-Benaz(naz yapmayan) 
Berbang(sabah namazı vakti, seher)
Berçem(nehir ve akarsu seven ve ona aşık olan)
Berdil(sevgili, aziz)
Berfene(karlı, kar seven) 
Berfîn-Berfin(1karlı 2kardelen çiçeği)
Berî-Beri(bozkır, dümdüz ve engebesiz ova 4masum)
Bêrîcan-Berican(özlem, hasret 2koyunların sağıldığı yer)
Bêrîvan-Berivan(koyun sağmaya giden kız) 
Bermal(ev hanımı) 
Bermalî-Bermali(ev hanımı) 
Berzê-Berze(yüce, yüksek değerli hanım)
Besê-Bese(yeterli) 
Besna(kafî değil, devam)
Beybûn-Beybun(papatya) 
Binevş-Binefş(menekşe) 
Biruske(flaş, şimşek)
Ciwana(genç ve alımlı bayan)
Ciwancan(genç ve alımlı bayan can)
Canan 
Canê-Cane
Çavgeş(dostça bakış)
Çavkanî-Çavkani(gözü yaşlı, çeşme gözlü)
Çavşin(mavi gözlü)
Çavreş(kara gözlü) 
Çem(nehir, çay, akarsu)
Çeman(nehirler yatağı) 
Daxaz-Dahaz(istek, arzu) 
Delal(sevgili, aziz)
Derman(ilaç, çare)
Desmal(mendil) 
Dewken-Devken(güleç ağız) 
Dilaram(huzur yürekli)
Dilzar(haykıran yürek) 
Dilba(rüzgar kalpli) 
Dilxweş-Dilhoş(güzel kalpli) 
Dilçem(nehir kalpli) 
Dilzîz-Dilziz(duyarlı, hassas kalpli, hisli, duygulu)
Dilda(yürekten gelen) 
Dîdar-Didar(görünen güzel)
Dila(kalpli)
Dilan(düğün) 
Dilawaz-Dilavaz(avaz yürekli)
Dilber(dost yürekli)
Dilcan(can dost) 
Dilkanî-Dilkani(çeşme yürekli, cömert) 
Dilnaz(cilveli) 
Dilocan(can dost)
Dîlok-Dilok(rivayet, hikâye, şarkı) 
Dilorîn-Dilorin(ninni kalpli)
Dilovan(sevecen, şefkatli, yufka yürekli)
Dilovîn-Dilovin(şefkatli olan, yufka yürekli olan)
Dilpak(temiz yürekli, iyi kalpli)
Dilsoz(samimi, içten, sadık)
Dilşa(sevinçli, neşeli)
Dilşên-Dilşen(şen yürekli)
Dilvan(yürekli olan)
Dilvîn-Dilvin
Dilxwaz-Dilhaz(yürekten isteyen)
Elegez 
Evîn-Evin(aşk)
Ezcan(ben canlıyım, canım ben)
Ezma(ben kaldım)
Ferzê-Ferze
Ferzîne-Ferzine(bayan vezir)

Gerden(boyunlu)
Gerdengaz(güzel ve uzun boyunlu)
Geşa(gür parlak olan)
Gewher-Gevher 
Gewrê-Gevre(büyük, iri, muazzam bayan) 
Gulan(mayıs ayında doğan) 
Gulav(gülsuyu)
Gulavî-Gulavi(gülsuyundan olan)
Gulbanû-Gulbanu(leydilerin gülü, hanım gül) 
Gulbaran(gül yağmuru)
Gulbejn(çiçek endamlı bedenli)
Gulberoj(her günü çiçek gibi olan)
Gulbîn-Gulbin(çiçek koklayan)
Guldan(gül barınağı)
Guldar(güllü)
Gulazêr-Gulazer(sarı gül)
Gulbarîn-Gulbarin(gül yağmuru)
Gelavêj-Gelavej(ağustos ayında doğan) 
Guhar(küpe)
Gulçîn-Gulçin(gül eken, çiçek ekicisi) 
Gulda(gülden olma) 
Gulê-Guli(gül kız)
Gulîn-Gulin(gullü, güllü olan) 
Gulfiroş(çiçek satıcısı)
Gulîşa-Gulişa(gül gibi mutlu ol) 
Gulistan(gül diyarı)
Gulîzer-Gulizer(sarı gül) 
Gulnav(gül isimli)
Gulnîşan-Gulnişan(gül gösteren, gül benli, gül adresi) 
Gulperî-Gulperi(peri ve gülden olan) 
Gulreng
Gulroj 
Gulşîn-Gulşin(yeşermiş gül)
Gulzerin(sarımsı gül) 
Gulşirîn-Gulşirin(tatlı çiçek)
Heyvbanû-Hivbanu(ay prensesi) 
Herdem 
Hîvsa-Hivsa 
Hişyar(uyanık)
Haje(haberi olan, dikkatli olan bayan)
Hêvîda-Hevida(umut eden, sabreden, umuttan gelen)
Hêvîdar-Hevidar(umutlu)
Havîn-Havin(yaz mevsimi) 
Helbest(şiir)
Hêlîn-Helin(kuş yuvası)
Hêvî-Hevi(umut)
Hevjîn-Hevjin(hanım, ev hanımı)
Hilda(alan, ele geçiren)
Jin(kadın) 
Nisajin(kadın)
Jindar(canlı) 
Jîn-Jin(hayat) 
Jiyan(yaşam, hayat)

Kanî-Kani(çeşme) 
Kejal-Kajal(ince parlak ve uzun yünlü keçi tiftiği gibi güzel olan) 
Kejê-Keje(kumral, sarışın olan)
Kevî-Kevi(baharda doruklarda kalan kar)
Kewê-Keve(keklik gibi güzel)
Kezi(kaküllü güzel)
Kezîzer-Kezizer(sarı kaküllü olan)
Kinê-Kine(minyon tipli olan bayan)
Kulîlk-Kulilk(çiçek) 
Lerzan(sarsıntılara dayanıklı olan bilen)
Lêzan-Lezan(bilen)
Lîsa-Lisa(Kürtçede genellikle “lîsê teyra” derler, yani kuşların mekanı, yeri, bölgesi)
Lorîcan-Lorican(can ninni) 
Lorîn-Lorin(ninnî)
Meryemxan-Meryemhan (Kürtlerde ünlü bayan dengbejci)
Mihrican(Kürtlerin eskiden kalma Nevroz’dan sonra gelen iki büyük bayramından biri Bir adı da "Îdî/a Kurd"dürYedinci güneş ayının 16 gününe rastlar Ayın 21 gününe kadar, altı gün devam eder)
Mihrîban-Mihriban-Mihrivan(bağışlayan, şefkatli, esirgeyen, konuksever)
Mizgîn-Mizgin(müjde)
Morî-Mori(boncuk)
Morîşîn-Morişin(mavi boncuk)
Morîzer-Morizer(sarı boncuk)
Morîcan-Morican(can boncuk)
Nalîn-Nalin(dertli)
Navbihar(bahar isimli, ismi bahar)
Navjin(kadın isimli) 
Navin(isimden olan)
Naza(naz eden)
Nazê-Naze(nazlı)
Nazîn-Nazin(nazla dolu olan)
Nazya(nazlanan)
Newal-Neval(dere, vadi) 
Nûbihar-Nubihar(yeni bahar)
Niştiman(yurt, vatan) 
Nûcan-Nucan(yeni can, yeni hayat) 
Nûjen-Nujen(modern, yeni) 
Nujîn-Nujin(yeni yaşam)
Nuroj(yeni gün, yeni güneş)
Pakdil(mübarek yürekli) 
Pelîn-Pelin(ağaç yaprakları gibi narin) 
Payiz(sonbahar) 
Pakjin(temiz hanım, namuslu kadın)
Pelşîn-Pelşin(mavi yaprak) 
Pereng(köz)
Pergul(gül yaprağı)
Perjîn-Perjin(yaşam kanadı, yaprak yaşamı, kadın kanatlı melek)
Perî-Peri
Perînaz-Perinaz(nazlı peri)
Perîşan-Perişan(1şanlı peri, 2perişan) 
Perwîn-Pervin(Ülker yıldızı)
Peyam(mesaj veren)
Peyamner(mesaj veren)
Pirnaz(çok naz eden)
Pîroz-Piroz(mübarek)
Porsor(kırmızı saçlı)
Raperîn-Raperin(hakkını isteyen, atılım)
Rehşîn-Rehşin(yeşeren kök, mavi köken, mavi damar
Roj(gün, gündüz, güneş)
Roja(gün, gündüz, güneş)
Rojgûl-Rojgul(güneş gülü) 
Roşen(şenli güneş, şenli gün)
Rolêda-Roleda(güneş gören, güneşten nur alan)
Rojhilat(doğu) 
Rengîn-Rengin(renkli) 
Revîn-Revin(kaçmak)
Rewşen-Revşen(aydın, allame, entelektüel, süslü)
Rojdar 
Rojder(çıkan güneş) 
Rojan 
Rojen 
Rojhat(gündüz gelen kız ve erkek çocuklarına verilen isim) 
Rojko 
Rojma(gün kaldı)
Rojwan 
Rojyar 
Ronas(gün gören, gün tanıyan, tecrübeli)
Ronî-Roni(ışık, nur, güneş ziyası)
Rojarya(güneşli, güneş ve arya ırkından olan Kürtlerin mensup olduğu arî soyu) 
Rojbîn-Rojbin(gün gören)
Rojda 
Rojgul 
Rojîn-Rojin(her zaman güncel olan) 
Ronahî-Ronahi(aydınlık, nur saçan) 
Ronav(nurlu su)
Ronîda-Ronida(nurdan gelen, nurdan olan) 
Rozerîn-Rozerin 
Rûgeş-Rugeş(parlak yüzlü, gür yüzlü) 
Rûken-Ruken(güler yüzlü)
Rûşa-Ruşa(mutlu yüz)
Rindik(güzel kız)
Rinde(güzel kız)
Sipan 
Stran-Sıtran(şarkı)
Serdem(zaman üstü)
Serper(kanatlı, kanat üstü, yaprak üstü)
Sîdem-Sidem(zaman gölgesi)
Sîmal-Simal(ev gölgesi)
Sîmalin-Simalin(evin gölgesi)
Sîmzer-Simzer(sarı gümüş, sarı sırma)
Sîsê-Sise(beyaz tenli)
Sîtav-Sitav(gölge ve güneş ışığı olan)
Sitî-Siti(Mem û Zîn’deki Zîn’in kız kardeşi)
Solîn-Solin(çiçek tarlası)
Sorgul(kırmızı gül)
Sorin(kırmızımsı olan)
Sosin(bir kır çiçeğinin adı)
Spehî-Spehi-Sipehi(alımlı ve güzel bayan)
Star-Sıtar(yıldız)
Serdil(sevgili) 
Stêra-Sitera(yıldız kız)
Stêrk-Sterk-Siterk(yıldız)
Stêrbanû-Siterbanu(yıldız prensesi, yıldız hurisi)
Şanaz(onurlu, iftihar edilen şey)
Şevgîn-Şevgin(gece şenlendiricisi, gece) 
Şîlav-Şilav(ıslak su)
Şinda(maviden olan)
Şinê-Şine(mavi) 
Şagul(mutlu gül)
Şilî-Şili(yağmur)
Şernas(savaş tanıyan ve onun kötülüğünü bilen) 
Şaneşîn-Şaneşin(serin yer, mutluluk yeri)
Şengal(keyifli ve neşeli yer, Kürtlerde bir dağ adı)
Şevhat(gece gelen ve doğan kız çocukları)
Şevîn-Şevin(Leyla isminin Kürtçesi, gece)
Şitil(ağaç fidesi)
Şilêr-Şiler(lale çiçeği)
Şîlan-Şilan(kuşburnu çiçeği)
Şirîn-Şirin(tatlı)
Tavbanû-Tavbanu(güneş ışığı hanımı prensesi)
Tavşin(mavi güneş ışığı)
Tenya(yalnız)
Tîroj-Tiroj(güneş nurları)
Tînda-Tinda(sıcaklık ve ısıdan gelen)
Xemrevin-Hemrevin(derleri sevmeyen ve kaçan)
Xanîm-Hanim(hanım) 
Xewla-Hevla(inzivaya çekilmiş)
Xezal-Hezal(ceylan)
Viyan(istek, irade)

Yargul(sevgili gül)
Yardil(âşık gül)
Yarê-Yare(sevgili)
Yekcan(bir can)
Yekmal(tek sahip olunan)
Yekta(biricik)
Zarîn-Zarin(feryat)
Zana(bilen)
Zare(çocuksu)
Zelal(berrak, açık, şeffaf)
Zendê-Zende(bilek gibi ince)
Zerdê-Zerde(sarıdan olan)
Zerşîn-Zerşin(sarı ve mavi)
Zerî-Zeri(sarışın)
Zerîn-Zerin(sarışın)
Zerya(sarışın kumral)
Zêwin-Zevin(karnaval ve festivallere katılan)
Zinarîn-Zinarin(kaya, kayamsı, kaya isminin bayan olanı)
Zirav(ince bedenli)
Zîlan-Zilan
Zîn-Zin(Mem û Zîn’deki meşhur aşıklardan bayan olanı)
Zîv-Ziv(gümüş)
Zîvin-Zivin(gümüşten, ışıldamak)
Zîvan-Zivan(gümüşler gibi güzel)
Zozan(yayla)

------------------------------------------------------------------------------------------

Namey Zazaki–Zazaca çocuk isimler

 

Aşme, Asme (ay)
Asmên, Asmin, Asman (gök)
Adır (ateş)
Ardwan (uncu)
Delale (değerli)
Asın (demir)
Desdina (on dünya)

Deyre (türkü)

Awdar (sulu, suyu olan)

Dınya, Dina (dünya)

Berz (yüksek)

Elida (Aliverdi)

Canroc (cangüneş)

Germıne (sıcak)

Cemroc

Gulane (mayıs ayı)

Cewher (cevher)

Gulpête
Cınde (canlı)
Kılame (şiir, türkü)
Cıtdar (çiftçi)
Lare (dikdörtgen tarla)
Comerd (cömert)
Lêeke (fidan)
Ded (amca)
Lıle (güzel, tatlı)
Dêsım (Dersim)
Madiya (‚biz bulduk/gördük’)
Nermıne (yumuşak)
Dewran (devran)
Pia (birlikte)
Rocda (günverdi)
Deza (amcaoğlu)
Roce (gün)
Dımıl (Zaza, Deylemli)
Rocgule (güneşgül)
Espar (atlı)
Roşna (ışık, göz ışığı)
Estare (yıldız)
Roşti (ışık)
Gandar (canlı, canı olan)
Roştiam (ışığım)
Gezengmên, Geze (ağaçlardaki şekerleme)
Royale (Genç)
Giyane (canlı)
Sae (elma)
Heqida (tanrıverdi)
Şanıke, Sanıke, Estanıke (Masal)
Hewr (bulut)
Hewrês (çığ)
Serêdina (dünya üstü)

Şermıne, Sermıne (utangaç)
Hezdar (sevgi sahibi)
Şewra (sabah)
Hezker (seven)
Şilane (kuşburnu)
Kemer (kaya)
Şiliye (yağmur)
Kerre (kaya)
Sızıne, Sısıke, Süsıke (esinti)
Keydar (ev sahibi)
Suqulınge (turna)
Keyker, Çêker (hamarat)
Theze (dörtgen tarla)
Ko (dağ)
Ticida (güneşverdi)
Koberz (yüksek dağ)
Tirice (güneş ışını)
Kunkor (bir bitki)
Varena (yağar)
Lasêr, Laşêr (sel)
Vılıke, Vıle,Vilıke (çiçek, kardelen)
Lecker (direngen, savaşçı)
Viyale (söğüt)
Lecwan (savaşçı)

Miran (mirler)

Namedar, Namdar (ünlü)

Zerri, Zerre (yürek)

Nandar (ekmek sahibi)

Zilda, Jilda (filiz vermiş)

Newecan (yeni can)

Paan (ayakta)

Pawan (bekçi)

Raydar (yol sahibi)

Raywan (yolcu)

Royal (genç)

Şan (akşam; şan)

Şefaq (şafak)

Sefkan (nişancı)

Şêr (aslan)

Sereberz (başıyüksek)

Serkewt (başardı)

Seydwan, Seydkar, Seydêr (avcı)

Şodır (sabah)

Umıd (umut)

Va (rüzar)

Varan (yağmur)

Vareno (yağar)

Veraşan, Verşan (akşamüstü)

Verên (ilk)

Veroc (güney)

Vewrês, Hewrês (çığ)

Vırusık (şimşek)

Ware, War (yer, yurt)

Waredari Wardar (yurt sahibi, yer sahibi)

Welan (toprağı düz, küllü)

Welat (yurt, ülke)

Wesar, Usar (ilkbahar)

Weten (vatan)

Xodi, Hodi (kendini, özünü gördü)

Xort (genç, delikanlı)

Xoser (kendi başına)

Xover (kendi kendine

Zerreweş, Zerrweş (mutlu, içi hoş)

Zerrlerz (içi titreyen)

Ro (nehir, çay)

Roc (güneş)

Rocakewt (doğu)

Rocame (güngeldi)

Rocan (günümsü)

Rocawan, Rocawa (batı)